Antidoping Hund

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 28. Jan 2020

Av Marianne Lund

NHF er et nasjonalt særforbund for sporten hundekjøring og organisasjonsledd under WADA. Som deltaker i organisert idrett, er man underlagt de til enhver tid gjeldende antidoping bestemmelser i WADA-koden (WADC).

I Norges Hundekjørerforbund er det nulltoleranse for doping, for både utøver og hund. Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som “Rent Særforbund“.

NHF FORHOLDER SEG TIL:

– World Anti-Doping Code (WADC)

– International Federation of Sleddog Sports (IFSS) – «Antidoping Rules (Human Athletes)»

– International Federation of Sleddog Sports (IFSS) – «Antidoping Rules for Dog participating in Sleddog Sports»

– Norges Idrettsforbund (NIF), kapittel 12 – Bestemmelser om doping

– Antidoping Norge

– Dyrevelferdsloven

MÅLGRUPPE FOR REGLENE

– Alle hunder som deltar i konkurranser og trening i regi av organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF).

– Ethvert medlem av et idrettslag som er tilknyttet NIF.

– Ansvarlig person slik det til enhver tid er definert i konkurransereglementet til NHF/IFSS.

– Enhver utøver som deltar på lag som representerer et organisasjonsledd i NIF.

– Ethvert medlem som oppholder seg og trener/konkurrerer i utlandet.

– Hund eid eller disponert av personer som omfattes av punktene ovenfor.

– Det legges vekt på dyrevelferd og en rettferdig konkurranse.

Noter at det er flere ting som regnes som brudd på antidopingbestemmelsene enn funn av forbudte stoffer i urin/blod. Blant annet er utøvere er pliktig til å samarbeide med dopingkontrollør om dopingkontroll av seg selv og/eller sin hund.

Å nekte motsette seg og/eller sin hund dopingkontroll, regnes ikke bare som brudd på antidopingreglementet men også på konkurransereglementet og kan medføre diskvalifikasjon fra løpet.

DOPINGKONTROLL

Både du og/eller din hund bli innkalt til dopingkontroll. Det foregår slik:

https://antidoping.no/kontroll/dopingkontroll/

Dopingkontroll av hund, Steg for Steg.

DOPINGLISTER 2020

– Utøver: https://www.antidoping.no/nyheter/dopinglisten-2020

Hund: Se vedlegg.Prohibited List for Dogs.

NHF har utarbeidet en karenstid-liste.

SØKNAD OM FRITAK UTØVER/HUND

– Utøver: https://www.antidoping.no/medisinsk/medisinsk-fritak-tue

Hund: Følg link.

                -IFSS LIST OF CONTROLLED MEDICATION FOR DOGS.

                -IFSS Veterinary Medication Form 1.

                – IFSS Veterinary Medication Form 2.

OM KOSTTILSKUDD/SUPPLEMENTS

– Utøver: https://www.antidoping.no/kunnskap-og-ressurser/kosttilskudd

Hund: Se Vedlegg. IFSS-FEI-SUPPLEMENTS.

NHFs lands-og representasjonslag kan ikke reklamere for kosttilskudd/supplements iht til NHFs antidopingpolicy uten at dette er avklart med ADK.

REN UTØVER

Ren Utøver er et e-læringsprogram utviklet av Antidoping Norge. Alle utøvere må fullføre denne før å de får representere Norge på mesterskap i utlandet iht tidligere styrevedtak.

https://www.renutover.no/