Antidoping

Antidopingbestemmelser i NHF

(NB: Nederst på siden finnes lenker med informasjonen du trenger  om antidopingregler som utøver, støtteapparat, veterinærer og arrangør)

I Norges Hundekjørerforbund er det nulltoleranse for doping, for både utøver og hund. Det legges vekt på god velferd for hundene som deltar i sporten og rettferdige konkurranser. 

NHF tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som “Rent Særforbund“. NHF oppfordrer alle våre klubber til å gjennomføre «Rent Idrettslag», og alle utøvere til å gjennomføre «Ren Utøver».

Som et Sertifisert Særforbund har vi forpliktet til oss at alle deltakere på terminfestede løp, landslag, trenere, medlemmer i styret og ledere i komiteer i NHF gjennomfører kurset “Ren utøver”.


NHF forholder seg til:


Viktige lenker med informasjon for utøvere, støtteapparat, veterinærer og arrangører:


UTØVER: 

IFSS Anti doping rules human athletes (english) – Jan. 2021 
WADA Prohibited list human athletes (english) – Jan. 2021
WADA Forbudsliste for utøvere (Dopinglisten) – Jan. 2021
NIF antidopingregler 2021
TUE- medisinsk fritak for utøver

Svenske antidopingregler som er gjeldende under VM -Langdistanse Polardistans atc-forteckning

HUND: 

IFSS Antidoping regler hund (engelsk) – januar 2015
2022-Prohibited-List-DOGS IFSS Forbudsliste for hunder (engelsk)
IFSS Guide for medisinering m.m. hund (engelsk)
2022-Doping-Control-DOGS-Controlled-Med 
NHFs-Karenstidsliste 1.feb 2022
IFSS Dopingkontroll av hund- steg for steg (norsk)
IFSS Doping Control of dogs Step by Step (english) okt 2017

 – Regler vedrørende antibiotika, magesårmedisin og kastrering av hund

Veterinærskjema – kontrollert medisinering
VetMed Form 1 (2022) IFSS Veterinærskjema 1 (se liste over kontrollert medisinering) (engelsk)
VetMed Form 2 (2022) IFSS Veterinærskjema 2 (se liste over kontrollert medisinering) (engelsk)

For arrangører

ARRANGØRINFO-DOPINGKONTROLLSTASJONEN