OM TD ROLLEN
Teknisk Delegert (TD) er Norges Hundekjørerforbund sin representant på løp. TD-en sin hovedoppgave er å bidra til at utøveren gjennomfører løpet innenfor rammen av gjeldende regler og retningslinjer. Sammen med arrangør skal TD også sørge for at løpet arrangeres og gjennomføres etter felles vedtatte regler. TD er også alltid leder av løpsjuryen.

Det forventes at TD holder seg oppdatert på sporten, NHF som organisasjon og de til enhver tid gjeldende lover og regler. TD må være serviceinnstilt, nøytral og kunne uttrykke seg godt både muntlig og skriftlig.

Som TD får man oppleve vår flotte sport på nært hold.
Samarbeidet mellom menneske og hund i vakre naturomgivelser, samt de hyggelige bekjentskaper man får rundt om, er motivasjon nok for mange til å være TD på fritiden år etter år.

Ønsker du å bli TD?
Send noen ord om deg selv og meld din interesse til
TDK på epost: leder.tdk@gmail.com

TDK avholder kurs og samlinger for TD ‘er. Se på kalenderen for å finne kurs i nærheten av deg eller ta kontakt med leder for TDK og meld din interesse.

TD-LISTE-2022-2023 oppdatert 9.12.2023.xlsx

NHF Konkurransereglement og Arrangementsreglement for Hundekjøring oppdatert 25.9.2023.pdf

Terminliste med TD og aspirantoversikt sesongen 2023-2024.xlsx


DOKUMENTER FOR TD PÅ LØP

TD Rapport Feb2023

Juryprotokoll.-Oppdatert-26.6.2023 (3).docx

Veiledning for protest/rapport

NHF ID Vaksineragler 181122

NHF Vaksinetabell 010222

Veileder for tilbakebetaling av utlegg for TD og aspirant

Link til innlogging i visma.net


OPPLÆRINGS- OG UTVIKLINGSDOKUMENTER ASPIRANT OG TD

NHF utdanning for teknisk delegert 2021.pdf

TD Stigen 2022.pdf

Skjema TD Vurdering av aspirant

Tilbakemeldingsskjema fra arrangør på TD og Aspirant.doc

Opplæringsplan for TD som har med aspirant på løp 1.0.pdf

RUTINER TDK

Årshjul

KR1-2023 Behandling av klager og tilbakemeldinger.pdf

KR2-2023 Behandling av TD-rapporter og protokoller.pdf

KR254 Arbeidsbeskrivelse for TDK oppnevnelse av TD.pdf


NB: TD som Dyrevelferdskontrollør (DVK), gjelder fra 1.7.2021

På styremøte nr ….2021 vedtok styret at, l denne rollen skal utøves av TD på terminfestede løp. Dette betyr at TD også er DVK fra og med kommende høstsesong.

Utover dette er det arrangørens ansvar å utpeke en DVK. I tilfeller hvor TD ikke har kapasitet til å utføre begge roller kan TD utpeke en assistent, som kan utføre oppgavene som tilfaller DVK. Det skal etter løpet, og senest innen 3 dager, leveres inn en DVK – rapport til arrangør og TDK med kopi til administrasjonen. Disse skal oppbevares iht. GDPR reglement i 5 år. Merk at dette medfører endringer i TD-rapport og at TD nå også må fylle ut vedlagt kontrolljournal for DVK.

DVK Mandat 261121

kontrolljournal-for-dyrevelferdskontrollor-oppdatert-15.11.23 word.docx

NHFs Arrangørperm 110921

Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser - Lovdata

Veileder til forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser.pdf (enonic.cloud)