Vi ønsker å bli bedre på klubbutvikling!

Klubbene er hjertet i organisasjonen vår, som slår hver dag for å skape aktivitet, rekruttering, sosiale arenaer, gode miljøer og fremgang for idretten vår. Hundekjørerforbundet v/ administrasjon og styret har som mål å reise på klubbesøk hvert år for å bli bedre kjent med våre medlemmer og for å informere om NHFs arbeid og hvilke ressurser NHF besitter som klubbene kan gjøre seg nytte av.

Etter et klubbesøk kan klubbene gå videre med en utviklingsprosess i klubben i henhold til idrettsforbundets klubbutviklingsmønster. De fleste idrettskretsene har egne veiledere som kan benyttes til dette.

Ta kontakt med administrasjonen på forbundskontoret hvis dere ønsker informasjon om klubbutvikling eller ønsker et besøk. Dette er selvfølgelig kostnadsfritt for klubbene, og vi kan sammen komme frem til passende tidspunkt og agenda for møtet.