Oppdatert liste over betalte lisenser

Lisensliste 26.3.2024.pdf