Forbundstinget er Hundekjørerforbundets høyeste myndighet. Her kan alle klubber stille med 1-3 representanter (avhengig av klubbens medlemstall)

Tinget avholdes annethvert år. Neste i 2025. I 2024 avholdes det ledermøte og åpent fagmøte isteden for tinget. 

FORBUNDSTINGET 2023

10.-11. juni 2023
Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm

Registrering starter kl. 09.00

Kjøreplan lørdag

Delegatliste pr 01.06.2023

Fullmakt-NHF-2023.docx

Reisefordeling-NHF-2023.docx

Tingforslagsmal

Innkalling Hundekjørertinget

Påmeldingsskjema

Agenda Fagmøte TKN

Agenda Fagmøte TKS

Agenda Fagmøte TKB

Tentativ kjøreplan Tinget

Tingpapirer 2023 oppdatert 02.06.23

Valgkomiteens innstilling

Styrets innstilling til valgkomite