Mushers Of Tomorrow er forbundets egen årlige sommerleir for ungdom i alderen 13 - 19 år. Campen har deltakere fra hele verden og er en arena både for å bli kjent med idretten og for å utvikle seg videre. Her blir man kjent med andre ungdom og får venner for livet. 

Følg campen på facebook og instagram: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=mot%20-%20mushers%20of%20tomorrow

@mushers_of_tomorrow