Konkurransereglement

NHF Konkurransereglement og Arrangementsreglement for Hundekjøring oppdatert 25.9.2023.pdf

NHF-KONKREGLER-ENGELSK-januar-2023.pdf

Informasjon-om-endringer-i-lovverket-knyttet-til-den-nye-forskriften.docx

NHF_ID_VAKSINEREGLER_181122.pdf

Vaksinetabell-med-karenstid-oppdatert-17.10.2022.pdf

HB2013-Nordisk-stil-regler-annex-1-Combined-vekslingsområde.pdf
HB2014-Vekslingsfelt-stafett-barmark-og-nordisk-stil-2013.pdf

Statutter-for-Seppala-løpet.pdf

Scandinavian Open Championship reglement

Lover og retningslinjer

Veiledning-Visma-Expence-Reiseregninger.pdf

Hvordan-bruke-Expense_Employee.pdf
Forslag-til-NHF-sin-alkoholpolitikk.pdf
Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
Vedlegg-endring-NHFs-Lov-m-endring-5.des-22-1.pdf
Barneidrettsbestemmelsene_NO_HR.pdf
Retningslinjer for ungdomsidrett
NHFs-sanksjonsreglement-pr-2018.pdf
Innførsel/tilbakeførsel av hund fra EU/EFTA-land (fra mattilsynets hjemmeside)
HB2009-NHF-Næringslivet.pdf
HB2014-Overganger-HMK-Pokal-Int-deltakelse.pdf
Regler-for-tildeling-av-H.M.-Kongens-pokal-revidert-2022_.pdf
HB2014-Overganger-HMK-Pokal-Int-deltakelse (1).pdf
Hedersbevisninger-NHF.pdf
Kongepokal-tildeling-Nordisk.pdf

Rulleringsliste-kongepokal-Slede.pdf
HB2014-Overganger-HMK-Pokal-Int-deltakelse.pdf
HB2014-Rutiner-for-håndtering-av-dødsfall-hos-hund-under-løp.pdf
NHFs-Arrangorperm-Oppdatert-12.11.2021-1.pdf

NHF_GRADERING_011121.pdf
Basislovnorm-for-idrettslag-2016.docx

Dette er kriteriene for tildeling av Olympiatopp stipend.

https://olympiatoppen.no/for-stipendutovere/stotteordninger/olympiatoppens-utoverstipend–individuelle-utovere/