Konkurransereglement

NHF Konkurransereglement og Arrangementsreglement for Hundekjøring oppdatert 25.9.2023

NHF-KONKREGLER ENGELSK .pdf

nhf-lov-revidert-2023.pdf

Informasjon-om-endringer-i-lovverket-knyttet-til-den-nye-forskriften

NHF_ID_VAKSINEREGLER_181122

Vaksinetabell-med-karenstid-oppdatert-17.10.2022

HB2013-Nordisk-stil-regler-annex-1-Combined-vekslingsområde
HB2014-Vekslingsfelt-stafett-barmark-og-nordisk-stil-2013

Statutter-for-Seppala-løpet

Scandinavian Open Championship reglement

Lover og retningslinjer

Veiledning-Visma-Expence-Reiseregninger

Hvordan-bruke-Expense_Employee

Link til innlogging Visma.net
Forslag-til-NHF-sin-alkoholpolitikk
Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
Barneidrettsbestemmelsene_NO_HR
Retningslinjer for ungdomsidrett
NHF Sanksjonsreglement 2024 oppdatert 5.1.2024.pdf
Innførsel/tilbakeførsel av hund fra EU/EFTA-land (fra mattilsynets hjemmeside)
HB2009-NHF-Næringslivet
HB2014-Overganger-HMK-Pokal-Int-deltakelse
Regler-for-tildeling-av-H.M.-Kongens-pokal-revidert-2022
HB2014-Overganger-HMK-Pokal-Int-deltakelse (1)
Hedersbevisninger-NHF
Kongepokal-tildeling-Nordisk

Rulleringsliste-kongepokal-Slede
HB2014-Overganger-HMK-Pokal-Int-deltakelse
HB2014-Rutiner-for-håndtering-av-dødsfall-hos-hund-under-løp
NHFs-Arrangorperm-Oppdatert-12.11.2021-1

NHF_GRADERING_011121
Basislovnorm-for-idrettslag-2016

Dette er kriteriene for tildeling av Olympiatopp stipend.

https://olympiatoppen.no/for-stipendutovere/stotteordninger/olympiatoppens-utoverstipend–individuelle-utovere/