Ungdomskomiteen i NHF består for tiden av fire medlemmer. Komiteen gjennomfører diverse tiltak for barn og unge. Videre sitter det en ungdomsrepresentant i NHF s styre.

Ungdomskomiteen for 2022/2023 er:

Leder

Maren Emilie Leegaard

Nestleder

Andre Boysen Hillsestad

medlemmer

Mina Flathagen

Sigurd Østerhagen Engen