Bruk av dyr i konkurranse medfører et stort ansvar for dyrets helse og velferd. Her følger våre grunnpilarer i arbeidet med dyrevelferd. Disse holdningene er gjeldene i all aktivitet gjennom vårt forbund, både på løp og i trening – uansett nivå. Alle som er aktive i vår idrett har et medansvar for å påse at det utøves god dyrevelferd.  

Alle som er tilknyttet vår idrett har et ansvar for å påse at hundene våre har det bra. Det inkluderer at de utfører idretten med glede og iver. At de trenes og tas vare på med positive metoder, uten å utsettes for frykt, smerte eller unødig belastning. Alt hundehold, trening, og konkurranser skal ha «lov om dyrevelferd», «forskrift om velferd for hund og hest i konkurranser» og Mattilsynets krav som minimumskrav. Hunder som trener og anstrenger seg utover det vanlige har i tillegg behov for ekstra hvile, stell og fôring tilpasset dette. Vi skal alltid prioritere kjærligheten til hundene foran kjærligheten til idretten. Ved tvil om hundens helse eller ytre faktorer, skal tvilen alltid komme hunden til gode.

Vi har alle et ansvar – husk å være ansvaret bevisst.