Rookiekurs

Klubber inviteres til å arrangere rookiekurs i løpet av sesongen. Kurset er beregnet for personer som skal kjøre løp innen langdistanse for første gang. Målet med kurset er å gi førstegangskjørere kunnskap som gjør dem rustet til å gjennomføre løp på en god måte. NHF vil bidra med kr 10 000 til de klubbene som arrangerer kurs, under forutsetning at vedlagte kriterier overholdes.

Kriterier: Kurset må være åpent for alle medlemmer av NHF, det må være minimum 7 deltakere og kurset må følge kursplanen for rookiekurs. Kopi av invitasjon sendes vibecke.schoyen@sleddog.no. NHF står fritt til å markedsføre kurset. Søknadsfrist for støtte er 15. oktober. Rapportering skal skje innen 14 dager etter avholdt kurs. 

Søknadsskjema

Rapportskjema

Kursplan Rookiekurs