På denne siden finner dere informasjon om å arrangere løp. Det er ulike krav til lavterskelløp, ordinære løp og mesterskap. Utfyllende informasjon om de ulike typene løp finnes i arrangørpermen, her finner du også sjekklister og tips til arrangør. På denne siden ligger det også andre sjekklister, skjema og maler arrangører kan bruke etter behov. 

Fra 1.7.2021 stilles det nye krav til arrangører, av konkurranser hvor hund er inkludert. I den forbindelse stilles det nå krav om at alle Arrangører utpeker en Dyrevelferdskontrollør (DVK). I terminfestede løp er det TD som utfører denne rollen. I alle andre løp er arrangøren/løpsleder ansvarlig for å utpeke en DVK.

Her er nødvendige dokumenter for DVK:

I tillegg skal alle løp som er over 320 km eller løp hvor deltakerne har mer enn 6 hunder i spannet og over 20 deltakere ha en stevneveterinær.

Her følger flere ressurser til arrangør.