Dokumenter

Reiseregning/utgiftsrefusjonTKS_referat_290623.pdf

Reiseregninger og utlegg føres nå i Visma Expence.

For mer informasjon om hvordan du gjør dette, se under Lover og Regler

Strategiplan og handlingsplaner 

Mandater og instrukser

Kvalitetssikringsrutiner

NHF Bærekraftsmål

Årshjul

TKN
TKS Årshjul.pdf
TKB

Politisk arbeid

Innspill til høring om hundeloven

Innspill til MT Utkast til Forskrift om avl av hund

Chipliste


Tingprotokoller

2023.pdf

2022 Ekstraordinært ting 12.11.2022
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011


Styrereferater – hovedstyret

22-23 Styreprotokoll 01
22-23 Styreprotokoll 02
22-23 Styreprotokoll 03
22-23 Styreprotokoll nr 4
22-23 E-postvedtak 25.11.2022
22-23 Styreprotokoll 05
22-23 Styreprotokoll 06
22-23 Styreprotokoll 07
22-23 Ekstraordinært styremøte 26.01.2023
22-24 Styreprotokoll 08
22-23 Styreprotokoll 09
22-23 Styreprotokoll 10
22-23 Epostvedtak 20.04.23
22-23 Styreprotokoll 11
22-23 Styreprotokoll 12
--

21-22 Styreprotokoll 01
21-22 Stryeprotokoll 02
21/22 Styreprotokoll 03
21-22 Styreprotokoll 04 Covid
21-22 Ekstraordinært styremøte 20. januar
21-22 Epostvedtak 01.02.2022
21-22 Styreprotokoll 05
21-22 Styreprotokoll 06
21-22 Styreprotokoll 07
21-22 Styreprotokoll 08
21-22 Styreprotokoll 09
21-22 Styreprotokoll 10

20-21 Styreprotokoll 01
20-21 Styreprotokoll 02
20-21 E-postvedtak 10. november
20-21 Styreprotokoll 03
20-21 E-postvedtak 14. desember
20-21 Styreprotokoll 04
20-21 Styreprotokoll 05
20-21 Styreprotokoll 06
20-21 Styreprotokoll 07
20-21 Styreprotokoll 08
20-21 E-postvedtak 11. mars 01
20-21 E-postvedtak 11. mars 02
20-21 Styreprotokoll 09
20-21 Styreprotokoll 10
20-21 Styreprotokoll 11

19-20 E-postvedtak 16. september
19-20 Styreprotokoll 10
19-20 Styreprotokoll 09
19-20 Styreprotokoll 08
19-20 Styreprotokoll 07
19-20 Styreprotokoll 06
19-20 E-postvedtak 13. mars 
19-20 Styreprotokoll 05
19-20 E-postvedtak 05. desember
19-20 Styreprotokoll 04
19-20 Styreprotokoll 03
19-20 E-postvedtak 08. oktober
19-20 E-postvedtak 18. september
19-20 E-postvedtak 16. september
19-20 E-postvedtak 01. september
19-10 E-postvedtak 29. august
19-20 Styreprotokoll 02
19-20 Styreprotokoll 01
19-20 E-postvedtak 1. august
19-20 E-postvedtak 19. juni

18-19 styreprotokoll 08
18-19 E-postvedtak 24. mai
18-19 styreprotokoll 07
18-19 styreprotokoll 06
18-19 styreprotokoll 05
18-19 styreprotokoll 04
18-19 styreprotokoll 03
18-19 styreprotokoll 02
18-19 styreprotokoll 01
18-19 styreprotokoll 00

17-18 styrereferat 08
17-18 styrereferat 07
17-18 styrereferat 06
17-18 styrereferat 05

17-18 styrereferat 04
17-18 styrereferat 03

17-18 styrereferat 02
17-18 styrereferat 01

16-17 styrereferat 08
16-17 styrereferat 07
16-17 styrereferat 06
16-17 styrereferat 05

16-17 styrereferat 04
16-17 styrereferat 03

16-17 styrereferat 02
16-17 styrereferat 01

15-16 styrereferat 12
15-16 styrereferat 11
15-16 styrerererat 10
15-16 styrereferat 09

15-16 styrereferat 08
15-16 styrereferat 07
15-16 styrereferat 06
15-16 styrereferat 05
15-16 styrereferat 04
15-16 styrereferat 03                    
15-16 Styrereferat 02
15-16 Styrereferat 01

14-15 Styrereferat 10
14-15 Styrereferat 09
14-15 Styrereferat 08
14-15 Styrereferat 07
14-15 Styrereferat 06
14-15 Styrereferat 05
14-15 Styrereferat 04
14-15 Styrereferat 03
14-15 Styrereferat 02
14-15 Styrereferat 01

13-14 Styrereferat 11
13-14 Styrereferat 10
13-14 Styrereferat 09
13-14 Styrereferat 08
13-14 Styrereferat 07
13-14 Styrereferat 06 
13-14 Styrereferat 05
13-14 Styrereferat 04
13-14 Styrereferat 03
13-14 Styrereferat 02
13-14 Styrereferat 01

Referat TKB

22/23 TKB 19.04.2023

Referater TKS - S/M 

23/24 REFERAT FRA MØTE I TKS 181023 (3).pdf

23/24 Referat TKS SP MD 16.10.23.pdf

23/24 Referat TKS møte 29.08.23

23/24 TKS_referat_290623.pdf

22/23 Referat TKS-møte 01
22/23 Referat TKS-møte 02
22/23 Referat TKS-møte 220620
22/23 Referat TKS-møte 220704
22/23 Referat TKS-møte 220801
22/23Referat TKS-møte 220822
22/23 Referat TKS møte 220916
22/23 Referat TKS møte 220919
22/23 Referat TKS-møte 221010
22/23 Referat TKS møte 221107
22/23 Referat TKS møte 221116
22/23 Referat TKS møte 221129
22/23 Referat TKS møte 221219

21/22 TKS referat 01

20-21 TKS referat 01

19-20 TKS referat 01
19-20 TKS referat 02

17-18 TKS referat 02
17-18 TKS referat 01

16-17 TKS referat 02
16 – 17 TKS referat 01

15 – 16 TKS referat 04
15-16 TKS referat 03
15-16 TKS referat 02
15-16 TKS referat 01

14-15 TKS referat 02
14-15 TKS referat 01

13-14 TKS referat 03
13-14 TKS referat 02
13-14 TKS referat 01

12-13 TKS referat 03
12-13 TKS referat 02
12-13 TKS referat 01


TKS - LD 

23/24 TKS LD 16.10.23.docx

23/24 TKS LD 25.09.23 redigert.docxReferater TKN

TKN møte nr 5_20231102.pdf

Rapport TKN 2023.docx

22/23 Referat TKN møte 06.09.23

22/23 TKN referat 1,2 og 3
22/23 TKN referat 4
22/23 TKN referat 05,  05.10.2022
 22/23 TKN-referat 06,  02.11.22
22/23 TKN-referat 07, 07.12.22
22/23 TKN-referat 08, 04.01.23

22/23 TKN-referat 09, 08.02.23

22/23 TKN- referat møte Nannestad 29.03.23

20-21 TKN referat 01

19-20 TKN referat 02
19-20 TKN referat 01
17-18 TKN referat 03
17-18 TKN referat 02
17-18 TKN referat 01

16 – 17 TKN referat 02


Referater Parakomiteen

Parakomiteen referat 20.05.2022

Møtereferat Paratkomitee 07.09.2022

Referater Etikk- og samfunnskomiteen

20-21 ESK referat 01

19-20 ESK referat 01

18-19 ESK referat 02

18-19 ESK referat 03

18-19 ESK Høringsinnspill til Mattilsynet

18-19 ESK referat 04

Referater TDK

19-20 Referat møte arbeidsgruppe TD 26.5.2020

20-21 Referat møte TDK 29.10.2020

20-21 Referat møte TDK 8.12.2020