Fra 1.7.2021 stilles det nye krav til arrangører, av konkurranser hvor hund er inkludert. I den forbindelse stilles det nå krav om at alle arrangører av en konkurranse utpeker en Dyrevelferdskontrollør (DVK). I terminfestede løp er TD også TDK. TD kan delegere denne oppgaven til personer med godkjent DVK opplæring og tilstrekkelig trekkhundkunnskap hvis det er hensiktsmessig. I alle andre løp er arrangøren/løpsleder ansvarlig for å utpeke en kompetent DVK. Krav til kompetanse er gjennomført DVK-opplæring i NHF, allmenn hundekunnskap og tilstrekkelig kunnskap om hundekjørersporten til å vurdere hva den aktuelle konkurransen krever av hundene.

Her er nødvendige dokumenter for DVK:

Dersom du ønsker å bli Dyrevelferdskontrollør, kan du ta kontakt med forbundet på sled-dog@nif.idrett.no