Vi blir ofte spurt om ferdige treningsplaner. Det vil alltid være store variasjoner når det skal settes opp en treningsplan, ut fra type hund, målsetninger, øvelse osv. Vi deler likevel noen treningsplaner her, som man kan bruke til å sette opp sitt eget opplegg :) 

Barmark: 

Treningsplan for ung, irsk setter som ønsker å kjøre barmarksløp til høsten. 

Treningsplan juni - september oppkjøring barmark .docx