NM barmark 2024

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 27. Jun 2023

Da har første søknaden for å arrangere barmarks NM 2024 kommet inn. Hvis det er flere klubber som tenker å søke om å arrangere mesterskapet, er det fint om dette gjøres så fort som mulig. Er ikke søknaden klar så gi en beskjed til TKB.

NHF ønsker å tildele mesterskap så tidlig som mulig for å heve standarden på arrangementet, og gjøre det så forutsigbart som mulig for deltakerne.

Frist for søknad om barmarks NM 2024, er satt til 20. august.Kongepokal NM barmark 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 26. Jun 2023

I år er Kongepokalen i grenen barmark tildelt klassen snøreløping for damer og herrer under NM på Elverum. Det er andre året vi har fått tildelt Kongepokal i grenen barmark, og det er spesielt hyggelig at den er satt opp i den raskt voksende klassen snøreløping. Vi har stor tro på at det blir stor deltakelse, og at det vil være mange som vil kjempe om det gjeve trofeet.

Tildeling av Kongepokal

Administrasjonen får mange spørsmål om tildeling av Kongepokalen for vinterens grener. Vi kan informere om at søknadsfristen for H.M.Kongens pokal for sesongen 2024, har frist 1. desember 2023. Tildelingen vil skje i slutten av januar 2024. Det vil si at vi ikke vil vite om vi blir tildelt kongepokal før rett i forkant av vinterens NM. Forbundet har dessverre ingen mulighet til å påvirke tidspunktet for tildelingen. Forbundet vil offentliggjøre hvilke øvelser vi søker Kongepokal for året 2024, så snart dette er besluttet.Til løpsarrangører!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 26. Jun 2023

Til løpsarrangører!
I år er det mange som ønsker å delta i våre løp, og mange vil delta for første gang. Vi ber derfor løpsarrangørene om å sende inn løpsinformasjon/invitasjon så fort dere har det klart 😊
Send info om:
Klasser, distanser, sted og tidspunkter + annen relevant info til post@sleddog.no senest 8 uker før løpsstart.
Husk også å avtale overnatting og bespisning med TD for dere som arrangerer terminfestet løp med TD. Det trenger ikke være hotellstandard.
Takk for at dere arrangerer løp 👏
Foto: Lena Boysen Hillestad


Trenerattesten

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Jun 2023

NIF ønsker nå at alle forbund skal ta i bruk trenerattesten. Trenerattesten er et nettkurs, som gjennomføres på 10 – 20 minutter. Dette skal være en kvalitetssikring for at klubbtrenere som ikke har trenerbakgrunn har en grunnleggende forståelse av hva de driver med. Den er delt opp i tre forskjellige nivåer, barn, ungdom og voksne. På hvert ledd er det laget mye materiell som blir tilgjengelig når du har gjennomgått trenerattesten på et av nivåene. Dette er nyttige tips for en uskolert trener.

Trenerattesten er obligatorisk for personer som fungerer som trenere, men som ikke har trenerkurs. Trenere med trenerkurs kan selvsagt også ta trenerattesten, og få nytte av NIFs ressursside for trenere.

For å ta trenerattesten, følg denne lenken:Nye priser for lisens

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Jun 2023

På hundekjørertinget ble det bestemt å heve Hundekjørerlisensen. Prisen for de under 18 år holdes uendret.

Her er de nye prisene for lisens sesongen 2023/2024:


Engangslisen 13-17 år100
Engangslisens fylte 13 år inneværende sesong    
100
Engangslisens over 17 år    
255
Årslisens kjører 13-17 år    
250
Årslisens kjører 13-17 år inkl DID    
750
Årslisens fylte 13 år inneværende sesong    
250
Årslisens kjører over 17 år    
550
Årslisens kjører over 17 år inkl DID    
1050
Utvidet årslisens alle aldre    
1000
Utvidet årslisens inkl DID    
1500


Paraidrettsdag med hundekjøring i Trøndelag!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 19. Jun 2023

Parakontakten i Norges Hundekjørerforbund og Paraidrettssenteret i Trøndelag planlegger en paraidrettsdag til alle med funksjonsnedsettelser som ønsker å prøve ut hundekjøring!

Dato er 24.08. og vi starter fra kl 12 og kommer å være tilstede til ca kl 20.

Sted kommer vi tilbake til, men det blir i nærheten av Trondheim!

Har du en funksjonsnedsettelse og har lyst å prøve ut en idrett med hund? Vi skal få igang hundekjøring for alle, også personer med funksjonsnedsettelse og inviterer akkurat DEG til å møte oss i august, hilse på hundene, se på utstyr og prøve ut å kjøre hund selv!

Er du medlem i en av våre klubber i Trøndelag? Vi ønsker å vise frem et mangfold av hunder og har lyst å henvise mulige nye medlemmer til “deres” klubb, så ta gjerne kontakt med Wiebke.hofers@sleddog.no, så organiserer vi en flott dag for alle!

 Toppidrettsmodellen er revidert

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 19. Jun 2023

Da toppidrettsmodellen ble vedtatt i 2022, ble det også vedtatt at den skulle revideres i juni 2023. Det er nå gjort, og ny toppidrettsmodell er lagt ut her.

Det er gjort en del endringer i toppidrettsmodellen, for å tilpasse ønsker og forventninger fra den nyansatte sportssjefen. Modellen vil sikre oss en god og forutsigbar satsing på de beste hundekjørerne i Norge.NHF har levert innspill til tiltaksplan for villrein på Hardangervidda

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 16. Jun 2023

Hundekjørerforbundet har i dag levert innspill til tiltaksplanen for villrein på Hardangervidda.

Du kan lese innspillet her:

NHF Innspill til tiltaksplan for villrein på Hardangervidda (2)

Følgende har bidratt til innspillet: Ivar Johan Sørli, Jo Jøldal, Geir Askim, Bjørn Kaltenborn og Rita Hallvig. Tusen takk!

Les mer om tiltaksplanen og bakgrunn for at den skal lages her.

Tiltaksplan for villreinen på Hardangervidda | Statsforvalteren i Oslo og Viken

Illustrasjonsbilde fra Hardangervidda av Ivar Johan SørliNHF deltok på innspillsmøte om ny dyrevelferdsmelding

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 16. Jun 2023

Norges Hundekjørerforbund er invitert av Landbruks- og matdepartementet til å delta på innspillsmøte i forbindelse med regjeringens arbeid med ny dyrevelferdsmelding, som avholdes i dag.
Tema er dyrevelferden for sports- og familiedyr. Mange gode og interessante innspill og mye går igjen hos flere.
Blant annet:
– behov for økt kompetanse blant dyreholdere om dyrs behov og velferdsindikatorer
– veterinærmangel i distriktene
– etisk avl
– obligatorisk ID- merking
– ønske om tydeligere krav til hold av hest og større hundehold
– krav til sertifisering ved anskaffelse av selskapsdyr
– økte tilskudd til Mattilsynet for oppfølging av bekymringsmeldinger om kritikkverdig dyrehold
Johanne Sundby, leder i Etikk- og samfunnskomitéen i NHF holdt innlegg.
Vi følger opp med et skriftlig innspill som skal være klart innen 15.september 2023. Har du forslag til ting som bør spilles inn? Ta kontakt med leder i ESK på e-post: j.s.sundby@medisin.uio.no


Tinget 2023!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Jun 2023

Takk for et godt hundekjøreting!

Tinget ble avholdt på Lillestrøm, med stor deltakelse fra hele landet. Det ble fremmet mange viktige saker, som førte til gode diskusjoner rundt idretten og dens fremtid. Tinget er idrettens høyeste organ, og med det er det klubbene som legger føringer for hvilken retning idretten vår skal ta. Vi har stor tro på avgjørelsene som er tatt, og er klare for å brette opp ermene for en ny tingperiode.

Fullstendig oversikt over saker og vedtak tatt under tinget, ligger i protokollen. Her følger noen høydepunkt. Det blir egen NM klasse for parautøvere i alle grener, og leder i parakomiteen er offisielt tatt opp i styret. Klagefristen i langdistanse utvides til 120 minutter, for å gi kjørerne mulighet til å ivareta dyrevelferden. Det er satt opp nytt program for NM i nordisk stil, med blant annet egen juniorklasse i combined, NM status til snørekjøring 2 spann, flerspann pulk får minimumskrav om 2 hunder i spannet for å ivareta øvelsens særpreg, og stafetten åpner opp for klubblag uten krav til at begge kjønn er representert på laget. Distansekrav på lavterskelløp er fjernet i nordisk stil, slik at klubbene kan avholde lengre distanser på sine lavterskelløp. Det blir avholdt Gutt/Pike mesterskap i barmark, for aldersgruppen 13 – 16 år. Det ble også vedtatt revidert budsjett for 2023, og budsjett for 2024.

På tinget ble det også presentert relevante saker, som satsningen på paraidrett, overgangen til enklere IT system med Idretten Online og arbeidet med rekruttering og breddeidrett. Idretten vår er i fremgang, med en økning på rundt 10 % i medlemstall, til forskjell fra stadig nedgang i medlemstall tidligere år. Vi har en merkbar økende interesse, flere nye klubber, et godt opplegg for inkludering av parautøvere, nesten 100 nye trenere og stor aktivitet over hele landet. Vi var også beæret over å få besøk av Zaineb Al-Samarai, som vår nye idrettspresident. Takk for at du tok deg tid til å komme innom oss.

I tillegg til dette, ble det valgt representanter til styre og komiteer for kommende tingperiode. Representantene blir demokratisk valgt, med avstemning. Frode Flathagen ble valgt inn som president for to nye år, med stående applaus! Vi vil også trekke fram at det ble opprettet en egen teknisk komite for slede langdistanse, der Roger Dahl vil sitte som leder. TKS lang og TKS S/M vil vekselsvis sitte i styret. Vi gratulerer alle som er valgt inn, takker for fantastisk frivillig innsats for idretten, og ønsker dere lykke til med arbeidet!

Her presenteres styre og komiteer for tingperioden 23/34:

Styre 23/24

PresidentFrode Flathagen
1. VisepresidentEli Vogt Goddager
2. VisepresidentKari Jæger
Leder TKNPål Andersen
Leder TKS S/MLaila Leegard
Leder TKBMartin Corell
Leder UKMaren Emilie Leegard
Leder ParakomiteLinda Jolma

 

TDK – Teknisk delegert

LederAlf Stokke
NestlederSteinar Johansen

 

TKN – Teknisk komite nordisk stil

Leder Pål Andersen
Nestleder Randi Elin Lutnæs

 

TKS Lang – Teknisk komite langdistanse

Leder Roger Dahl
Nestleder Ingvild Lakseide

 

TKS S/M – Teknisk komite sprint og mellomdistanse

Leder Laila Leegaard
Nestleder Erik Krogstie

 

TKB – Teknisk komite barmark

Leder Martin Corell
Nestleder Lotte Friid Fladeby

 

UK – Ungdomskomiteen

Leder Maren Emilie Leegaard
Nestleder Mina Flathagen

 

Parakomite

Leder Linda Jolma
Nestleder Vivian Lunde Tidemann

 

ESK – Etisk komite

LederJohanne Sundby
NestlederGry Løberg

 

Lovutvalg

LederJørgen Urbye
NestlederChristian Mathiesen

 

Kontrollkomite

LederKnut Arne Holthe
MedlemStein Tage Domås
MedlemElisabeth Edland
VaraJarle Krakk

 

Sanksjonsutvalg

LederNils Finsrud
MedlemChristian Lundin
MedlemRoger Leegaard
VaraKatrine Foss

 

 

Appellkomite

LederVigdis Jøldal
NestlederMaren Loftsgaard

Vi takker med dette for en konstruktiv og positiv tinghelg!