Tinget 2023!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Jun 2023

Takk for et godt hundekjøreting!

Tinget ble avholdt på Lillestrøm, med stor deltakelse fra hele landet. Det ble fremmet mange viktige saker, som førte til gode diskusjoner rundt idretten og dens fremtid. Tinget er idrettens høyeste organ, og med det er det klubbene som legger føringer for hvilken retning idretten vår skal ta. Vi har stor tro på avgjørelsene som er tatt, og er klare for å brette opp ermene for en ny tingperiode.

Fullstendig oversikt over saker og vedtak tatt under tinget, ligger i protokollen. Her følger noen høydepunkt. Det blir egen NM klasse for parautøvere i alle grener, og leder i parakomiteen er offisielt tatt opp i styret. Klagefristen i langdistanse utvides til 120 minutter, for å gi kjørerne mulighet til å ivareta dyrevelferden. Det er satt opp nytt program for NM i nordisk stil, med blant annet egen juniorklasse i combined, NM status til snørekjøring 2 spann, flerspann pulk får minimumskrav om 2 hunder i spannet for å ivareta øvelsens særpreg, og stafetten åpner opp for klubblag uten krav til at begge kjønn er representert på laget. Distansekrav på lavterskelløp er fjernet i nordisk stil, slik at klubbene kan avholde lengre distanser på sine lavterskelløp. Det blir avholdt Gutt/Pike mesterskap i barmark, for aldersgruppen 13 – 16 år. Det ble også vedtatt revidert budsjett for 2023, og budsjett for 2024.

På tinget ble det også presentert relevante saker, som satsningen på paraidrett, overgangen til enklere IT system med Idretten Online og arbeidet med rekruttering og breddeidrett. Idretten vår er i fremgang, med en økning på rundt 10 % i medlemstall, til forskjell fra stadig nedgang i medlemstall tidligere år. Vi har en merkbar økende interesse, flere nye klubber, et godt opplegg for inkludering av parautøvere, nesten 100 nye trenere og stor aktivitet over hele landet. Vi var også beæret over å få besøk av Zaineb Al-Samarai, som vår nye idrettspresident. Takk for at du tok deg tid til å komme innom oss.

I tillegg til dette, ble det valgt representanter til styre og komiteer for kommende tingperiode. Representantene blir demokratisk valgt, med avstemning. Frode Flathagen ble valgt inn som president for to nye år, med stående applaus! Vi vil også trekke fram at det ble opprettet en egen teknisk komite for slede langdistanse, der Roger Dahl vil sitte som leder. TKS lang og TKS S/M vil vekselsvis sitte i styret. Vi gratulerer alle som er valgt inn, takker for fantastisk frivillig innsats for idretten, og ønsker dere lykke til med arbeidet!

Her presenteres styre og komiteer for tingperioden 23/34:

Styre 23/24

PresidentFrode Flathagen
1. VisepresidentEli Vogt Goddager
2. VisepresidentKari Jæger
Leder TKNPål Andersen
Leder TKS S/MLaila Leegard
Leder TKBMartin Corell
Leder UKMaren Emilie Leegard
Leder ParakomiteLinda Jolma

 

TDK – Teknisk delegert

LederAlf Stokke
NestlederSteinar Johansen

 

TKN – Teknisk komite nordisk stil

Leder Pål Andersen
Nestleder Randi Elin Lutnæs

 

TKS Lang – Teknisk komite langdistanse

Leder Roger Dahl
Nestleder Ingvild Lakseide

 

TKS S/M – Teknisk komite sprint og mellomdistanse

Leder Laila Leegaard
Nestleder Erik Krogstie

 

TKB – Teknisk komite barmark

Leder Martin Corell
Nestleder Lotte Friid Fladeby

 

UK – Ungdomskomiteen

Leder Maren Emilie Leegaard
Nestleder Mina Flathagen

 

Parakomite

Leder Linda Jolma
Nestleder Vivian Lunde Tidemann

 

ESK – Etisk komite

LederJohanne Sundby
NestlederGry Løberg

 

Lovutvalg

LederJørgen Urbye
NestlederChristian Mathiesen

 

Kontrollkomite

LederKnut Arne Holthe
MedlemStein Tage Domås
MedlemElisabeth Edland
VaraJarle Krakk

 

Sanksjonsutvalg

LederNils Finsrud
MedlemChristian Lundin
MedlemRoger Leegaard
VaraKatrine Foss

 

 

Appellkomite

LederVigdis Jøldal
NestlederMaren Loftsgaard

Vi takker med dette for en konstruktiv og positiv tinghelg!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.