Seppalaløpet 2024 er historie!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 19. Mar 2024

NHF ønsker å takke for årets meget vellykkede Seppalaløp, arrangert av Trysil Hundekjørerklubb og Østby IL! Løpet gikk i Trysil Skimaraton sine løyper, og traseen var godt likt av deltakerne. Løpet bar preg av stor bredde, mange førstegangskjørere og flere fantastiske idrettsprestasjoner. Seppala rundet også av Norges Cupen i nordisk stil, med NC poeng i klassen 1 spann damer og herrer, samt miniseppala for juniorene. 

De beste i hver klasse var følgende: 

1 spann herrer: 

1. Petter Kristiansen 

2. Jørgen Mæland 

3. Birger Mo 

Tore Ohmdal i klassen herrer 1 spann 

1 spann kvinner 

1. Åse Furuheim 

2. Hilde Ofstad Amundsen 

3. Ninan Renate Karlsen 


Hilde Ofstad Amundsen i klassen kvinner 1 spann


2 spann 

1. Ivar Andreassen 

2. Widar Bråten 

3. Christen Smith 

Her går starten på 2 spann! 

Flerspann 

1. Ole Petter Engli 

2. Pål Lefdal 

3. Kåre Fjeldstad 

Pål Lefdal og Kjetil Fossnes med hvert sitt trespann med vorstehere 

Slede 6 spann 

1. Marit Dahlen 

2. Gina Heir 

3. Odd Evensen 

Marit Dahlen med sitt 6 spann 

Slede 8 spann 

1. Børge Sagstad 

2. Terje Svendsrud 

3. Pål Andersen 

Terje Svendsrud med sitt 8 spann 


Vi er mektig imponert over tidene til de beste i klassene! Bestetid i år ble satt av Børge Sagstad 8 spannklassen på tiden 3.00., en imponerende tid. Nest beste tid hadde Petter Kristiansen, som deltok i 1 spann! Petter Kristiansen kjørte på tiden 3.08, og har virkelig satt standarden på de lange distansene i nordisk stil dette året, bl a med en overlegen seier i NC lang tidligere i vinter, i tillegg til seppalaseieren. Like bak Petter, finner vi Jørgen Mæland som hadde 3. beste tid, med tiden 3.11! 

Årets løp bar preg av stor bredde, og vi så mange ulike hundetyper på start - samt deltakere med ulikt ambisjonsnivå. Seppala er et flott turløp, og mange deltok rett og slett for å nyte en trivelig tur på fjellet. Stemningen i løypa var påfallende hyggelig, og det ble hilst, smilt og heiet hele veien gjennom løpet! 

Det var flere riesensnausere med i årets løp, en rase som tidligere var vanlig å se i konkurranse, og som vi nå ser flere og flere av. Veldig hyggelig å se.

 Helene Eek Gerhardsen og Astrid Lorentzen var to av mange førstegangskjørere.


En viktig del av Seppalaløpets særpreg er utmerkelser og premiering for fullførte løp. I år hadde vi gleden av å ta imot Christen Smith i mål på sitt 50. løp! Christen har vært med på utviklingen av Seppalaløpet helt fra 70 tallet, og gjennomføringen av hele 50 løp er en stor prestasjon. Denne prestasjonen kvalifiserer til Seppalastatuetten i gull på sokkel, samt at han fikk NHF's hederspris for å ha fremmet idretten på en god måte. Det er også verdt å nevne at Christen også har vunnet løpet mange ganger, og i år tok han en flott 3. plass i 2 spann. Vi gratulerer Christen med 50 fullførte, og godt resultat også i årets løp. 

Her er Christen underveis i årets løp. 

Christen Smith mottar seppalastatuetten i gull på sokkel, og NHF's hederspris fra president Frode Flathagen. 

Det ble også arrangert miniseppala, turklasse og et eget snørekjøreløp. Alt dette er med på å skape en flott helhet på arrangementet. Alle sover i telt på felles teltplass, uavhengig av klasse! 

Brage Lidsheim i miniseppala 


Takk til arrangører, deltakere, frivillige og hyggelig publikum for et vellykket helg! 
​Norges Hundekjørerforbund er blitt tildelt IFSS WCh On Snow 2025

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Mar 2024

Arrangementet er lagt til Røros og er etter planen lagt til perioden 5. – 12. februar 2025.

 

Dette vil være første gang det arrangeres et Verdensmesterskap der samtlige grener er representert på samme sted samtidig, det vil si Langdistanse, Mellomdistanse, Sprint og Nordisk stil.   Det er også lagt opp til egne spannklasser for RNB – Registered Nordic breed.

 

De endelige klassene er foreløpig ikke avklart, men siden VM er et IFSS arrangement er det forutsatt at det er disse 19 klassene som omfattes av arrangementet:

Skidog: Alle klasser 3 dager

Klasse

Planlagt distanse

One Dog Class Pulka Men (PM1) and Women (PW1)

7,5 km x 2 runder

One Dog Class Skijoring Men (SM1) and Women (SW1)

7,5 km x 2 runder

Two Dog Class Skijoring Men (SM2) and Women (SW2)

10 km x 2 runder

One Dog Class Combined Men (CM) and Women (CW)

7,5 km x 2

One Dog Class Pulka Junior Men (PMJ) and Women (PWJ)

10 km 

One Dog Class Skijoring Junior Men (SMJ) and Women (SWJ)

10 km 

One Dog Class Combined Junior Men (CMJ) and Women (CWJ)

5 km x 2

 

Sleddog: Alle klasser 3 dager

Klasse

Planlagt distanse 

 

2-dog Class (Sp2)

5 km

 

4-dog Junior Class (Sp4J)

7,5 km

 

4-dog Class (Sp4)

7,5 km

2 dager + 1 felles start

4-dog + Skijoring

7,5 km x 2

Stafett

6-dog Class (Sp6)

12 km

 

8/10-dog Class (Sp8)

15 km

 

Unlimited Class (SpU) 

24 km

 

MD-distance alle

40 km 

 

 

Femundløpet:

 

 

LD 12-dog Class F650

650 km

 

LD 8-dog Class F450

450 km

 

LD 6-dog Class Junior F200

200 km

 

F200 (ikke VM klasse)

200 km

 

Reverse start, dag 2 og 3 i sprint, MD og Nordisk.


Det er lagt opp til at alle klasser i LD skal starte som vanlig og i regi av Femundløpet i Kirkegata i Røros, mens MD, Sprint og Nordisk også starter sentralt på Røros, men ikke ute på sjekkpunkter slik noen har trodd, og starten for disse klassene vil sannsynligvis heller ikke skje opp Kirkegata.

 

Forbundsstyret har søkt om midler fra Kirke og Undervisningsdepartementet (KUD) og det er blitt tildelt kr 2.400.000 for gjennomføring av dette arrangementet på Røros.  Det er forutsatt at en del av disse midlene skal benyttes til ansettelser av bla prosjektledere som skal ha det daglige ansvaret for tilretteleggelse for og gjennomføring av VM 2025.

 

Det er Norges Hundekjørerforbund som er tildelt arrangementet og det er Forbundsstyret i NHF som er ansvarlig for gjennomføring av VM 2025, Forbundsstyret og de enkelte tekniske komiteene har oppnevnt sine representanter til VM komiteen 2025 og Forbundsstyret har etablert en VM organisasjon for å sikre gjennomføringen slik det fremkommer av nedenstående organisasjon:

VM komiteen ble formelt konstituert av styret den 12.12.23 med slik sammensetning:

 Knut Arne Holthe, leder

 Steinar Johansen, nestleder

 Frode Flathagen, NHF president

Karin Bergbjørn

Ann Kristin Midtlien

Rune Hesthammer

NHF Generalsekretær 

Det var forutsatt at en prosjektleder skulle være på plass allerede fra 1. januar 2024, men av forskjellige grunner har den prosessen blitt noe forskjøvet.

 Første steget nå vil være å få på plass en dyktig prosjektleder som kan lede forberedelsene videre med å sikre en vellykket gjennomføring av VM 2025 på Røros. Det er avgjørende å samarbeide tett med de tekniske arrangørene og frivillige for å skape et suksessfullt arrangement for både deltakere og tilskuere. Første steget nå vil være å få på plass en dyktig prosjektleder som kan lede forberedelsene videre med å sikre en vellykket gjennomføring av VM 2025 på Røros. Det er avgjørende å samarbeide tett med de tekniske arrangørene og frivillige for å skape et suksessfullt arrangement for både deltakere og tilskuere. (Tab for å godta)

Likevel har arbeidet med forberedelsene til VM 2025 gått sin gang og foruten forberedende møter med IFSS og Femundløpet er det produsert to promo-filmer hvor den første vil bli presentert nokså snart, den andre vil bli presentert noe nærmere selve mesterskapet for å trekke mest mulig oppmerksomhet mot arrangementet.

 

 Det er utlyst en stillinge som prosjektleder og det vil innen relativt kort tid bli foretatt en ansettelse av prosjektleder.

 

VM komiteen hatt flere møter bla. på Røros og det er etablert gode relasjoner både til Røros kommune, Visit Østerdalen og ikke minst til Femundløpet.

 Deler av VM komiteen på befaring i RørosPlanleggingmøte med Femund Trekkhundklubb og femundløpet


Det er foreslått at følgende klubber skal bistå som tekniske arrangører:  Femund Trekkhundklubb, Trysil Trekkhundklubb, Jarlsberg Trekkhundklubb, Innhered Trekkhundklubb og Hamar Trekkhundklubb.

 

Gåsbu på Hamar er foreslått som reservearena for MD, Sprint og Nordisk.

Det er inngått avtale med IFSS og arbeidet med øvrige avtaler er i prosess.  

 

Det er særlig løypene for MD, Sprint og Nordisk som VM komiteen så langt har konsentrert seg om, men i tillegg er det etablert gode relasjoner til lokale krefter, det vil vi trenge.  Det er gjennomført flere befaringer av løypene, nye befaringer vil bli gjennomført rett over påske. 

 

Det jobbes med å få på plass en logo for VM 2025 og å få styrket VM organisasjonen.  Det vil bli gjennomført et møte med VM komiteen, prosjektlederne og de klubbene som har kapasitet til å bistå som tekniske arrangører så snart prosjektlederen er på plass.

 

Det vil bli behov for et stort antall frivillige og vi er takknemlige for å bli kontaktet av de som ønsker å delta som frivillige.  

 

Hamar, 14. mars 2024

 

Knut Arne Holthe, leder VM komiteen
 


HURRA! Vi er tatt ut til å delta på NIFs satsingsprosjekt på ungdomsidrett i 2024!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 7. Mar 2024

I 2024 har vi vedtatt en større satsing på barn og unge - og er allerede godt i gang med arbeidet. Arbeidet med dette og klubbenes innsats på aktivitetsfronten har ført til at vi er tatt ut til å delta på NIFs prosjekt for utvikling av ungdomsidretten! Det ser vi skikkelig fram til, og er veldig glade for ekstra støtte og input!


Vi vil selvsagt fortsette å støtte klubbene i sin aktivitetsutvikling, så husk å ta kontakt med oss dersom du ønsker bistand i dette arbeidet. Minner også om å søke "alle skal med" midler, dersom dere planlegger aktiviteter i 2024! 

Ha en fortsatt god uke, hilsen oss på kontoret!