TKB søker arrangører av barmarksløp 2024!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 28. Feb 2024

Teknisk Komite Barmark jobber med å få terminlisten for barmarkssesongen 2024 på plass, og ønsker nå at klubber som planlegger løp melder inn løpene sine - slik at vi kan få til en helhetlig terminliste for barmark i god tid før sesongstart. TKB ønsker også å jobbe for at løp blir godt fordelt både på dato, sted og klassifisering. 

Foto: Audun Morgestad  

Nederst i dette innlegget ligger det en oversikt over helgene fra mai til og med november. Dette er fortsatt mange helger ledig, hvor klubbene kan arrangere løp. Det er selvfølgelig også mulig å arrangere aktiviteter på ukedagene 😉 

I tillegg er TKB interessert i å finne en arrangør for NM 2025. 

Dersom du vil melde inn løp eller søke om NM, send mail til leder i TKB martincorell@hotmail.comFoto: Lena Boysen Hillestad 


Oversikt 

 


Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Helg 1
4. - 5.
1. -2.
6. -7
3. - 4.
07. -08.
05. - 06.
02. - 03.
Helg 2
10. - 11.
8. - 9.
13. - 14.
10. - 11
14. - 15.
12. - 13.
09. - 10.


EM i Finland (11. - 13.)

Helg 3
17. - 18.
15. - 16
20. - 21.
17. - 18.
21. - 22.
19. - 20.
16. - 17.

Nittedalsløpet


Helg 4
24. - 25
22. - 23.
27. - 28.
24. - 25.
28. - 29
26. - 27.
23. - 24.

Åpent KM og uttaksløp
NM i Bergen og Kongsberg (26.)

Helg 5

29. -30.

31. -01


30. - 01.

TKB ser fram til en god barmarkssesong med høyt aktivitetsnivå, god bredde og arrangementer av høy kvalitet! 

Hilsen oss i TKB 
Hva er forskjellen på miljøklasse og mosjonsklasse?

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Feb 2024

Etter etablering av en ny klasseinndeling, har vi fått mange spørsmål om hva som er forskjellen på miljøklassen og mosjonsklassen – det skal vi selvsagt gjøre et forsøk på å svare på! 

Mosjonsklassen er opprettet for å gi utøvere med hunder som ikke er avlet spesifikt for hundekjøring nordisk stil, en mulighet til å kjøre løp mot andre på samme nivå og med samme målsetning. I denne klassen kjører man samme, eller bortimot samme distanse som de ordinære klassene og alle kjører snørekjøring 1 spann. På den måten får man konkurrere og utvikle seg i en reel konkurranse, men uten å konkurrere mot utøvere som satser fullt ut på idretten, og som har hunder avlet og trent spesifikt for formålet. Mosjonsklassen er et tiltak for å gi flere en mulighet for gode konkurranseopplevelser, uavhengig av om de har en typisk trekkhund eller ei. 

Miljøklassen er derimot en treningsklasse, der målet er å øve seg selv eller hunden sin på å gå løp. I denne klassen er det verken standardisert kjørestil eller distanse, og målet er kun å få trent på konkurransesituasjonen. Dette kan være en fin mulighet for å trene en ung eller uerfaren hund i en konkurransesetting, eller rett og slett prøve seg selv i en løpssituasjon. I denne klassen trenger man verken lisens eller medlemskap i klubb. 

Kort oppsummert: Miljøklassen er en treningsklasse, og ikke en reel konkurranse ettersom distanse og kjørestil ikke er standardisert. Mosjonsklassen er en konkurranseklasse, men tiltenkt mosjonister, nybegynnere og utøvere med hunder som ikke er avlet spesifikt for idretten. 

For mer utfyllende informasjon om klasseinndelingen i nordisk stil, kan du lese denne artikkelen: https://www.sleddog.no/next/blog/post/226798/ny-klasseinndeling-i-nordisk-stil---det-skal-vaere-givende-a-delta-uansett-niva!?ispage=true 

For å finne neste løp med mosjonsklasse, se terminlisten: https://www.sleddog.no/next/p/71238/terminliste-20232024

Med ønske om mange gode konkurranseopplevelser! Hilsen oss i Norges Hundekjørerforbund og Teknisk komite nordisk stil
Bemanningssituasjon i administrasjonen

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 16. Feb 2024

Vi har dessverre langtidssykdom i administrasjonen, slik vi er litt underbemannet for tiden. Dette kan føre til noe lengre responstid, samt at vi har blitt nødt til å omdisponere ressursene noe. 

Vi gjør vårt beste for at denne beklagelige situasjonen ikke skal gå utover kjerneoppgavene til forbundet, og håper vi er fulltallig om ikke alt for lang tid.

 

Vi ønsker å presisere at det å fortsette utviklingen av idretten i tett samarbeid med klubbene og ildsjelene ute i miljøet fortsatt er et viktig hovedmål. Ta derfor gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp til klubbdrift, aktivitet eller annet. 

Hilsen oss på kontoret 
Klubbutvikling 2024

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Feb 2024


Nytt år, nye muligheter!

Konkurransesesongen er i full gang, og ute i klubbene er det mye gøy som skjer nå på vinteren. Det er flott å se hvor stort engasjement det er for idretten. Vi har fortsatt en jevn medlemsvekst og nærmer oss nå en milepæl på 5000 aktive medlemmer! Vi ser at det kommer i gang nye aktiviteter stadig vekk i en stadig større geografisk utstrekning – det er veldig fint å se.

Klubbenes miljø og aktiviteter er helt avgjørende i utviklingen av idretten, og vi ønsker å støtte klubbene mest mulig i deres arbeid. Dersom din klubb ønsker besøk av forbundet, ta kontakt på monika.hallan@sleddog.no for å booke tid.

Dette kan jeg bidra med:

  • Gå gjennom NIF’s opplegg for klubbutvikling sammen med klubbene
  • Arrangere klubbmøter med klubbmiljø og klubbaktiviteter som tema
  • Holde introkurs til hundekjøring for nye medlemmer, i samarbeid med klubben
  • Veilede trenere og aktivitetsledere
  • Arrangere treninger for eller sammen med klubbens medlemmer
  • Bistå med håndtering av utfordringer klubben møter

Jeg vil presisere at alle våre klubber er velkommen til å benytte seg av dette, uansett størrelse på klubben, lokasjon, gren eller nivå. Husk også at det er fullt mulig å ta kontakt med meg for en prat eller for svar på enkle spørsmål, jeg skal svare så godt jeg kan.

Lykke til med vintersesongen!

Hilsen Monika, aktivitetsansvarlig 
Regelverk tilknyttet kvalifisering til påfølgende heat i slede mellomdistanse

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Feb 2024


Vi har fått mange henvendelser de siste dagene om hvorvidt en arrangør har lov å kreve at spann må ha oppnådd en viss tid på løpets første heat, for å få fortsette til neste heat. Her kommer en oppklaring angående dette. 

Regel om tidsbegrensning finnes under paragraf 7.14.1. i NHF's regelverk som sier følgende: 

"Ved løp på mer enn ett heat, kan arrangøren bestemme at en utøver, for å kvalifisere seg til påfølgende heat, må ha oppnådd en tid som ikke er dårligere enn gjennomsnittstiden til de tre beste i sammendraget i angjeldende klasse, multiplisert med en faktor som ikke må være mindre enn 1,25. Det skal opplyses i løpsinnbydelsen hvorvidt og under hvilke betingelser en slik metode skal anvendes."

Arrangører av mellomdistanseløp er altså fri til å innføre en tidsbegrensning, så lenge den ikke er mindre enn 125%. Liknende regel er vanlig å benytte i andre idretter som går over lengre distanse, og som potensielt kan få lang konkurransetid - eks sykkelritt eller langløp på ski. 

Dette punktet i regelverket berører NM, siden NM i mellomdistanse må gå over minimum 2 heat for å ha status som NM. Dersom det skal gjøres en endring i regelverket, må dette legges inn som et tingforslag via en eller flere klubber og stemmes over på tinget. Første mulighet til dette er tinget 2025. 

Med ønske om en god sesong videre, Hilsen oss i Norges Hundekjørerforbund 
Vi søker prosjektleder til VM Hundekjøring 2025!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Feb 2024

Norges Hundekjørerforbund (NHF) er tildelt VM på snø i alle grener innen hundekjøring av det internasjonale hundekjørerforbundet International Federation of Sleddog Sport (IFSS) Konkurranseperioden vil strekke seg over 10 dager. Det er første gang man arrangerer et felles Verdensmesterskap for disse vintergrenene. NHF vil være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arrangementet i samarbeid med de tekniske arrangørene. Arrangementet vil foregå på Røros i 2025 med lokale arrangører som teknisk ansvarlig i perioden 5. februar – 12. februar 2025.

Vi søker nå prosjektleder for arrangementet, og oppfordrer engasjerte og kvalifiserte personer til å søke! 

Se stillingsannonsen her: Prosjektleder VM 2025 - Hundekjøring | FINN.no
"Alle skal med" 2024 er nå åpent for søknader!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 1. Feb 2024

Vi har nå gleden av å åpne for søknader til støtteordningen «Alle skal med» for 2024!


Etter en periode med svært god rekruttering til idretten, ønsker vi å videreføre støtteordningen «Alle skal med» for året 2024. Målet med ordningen er å støtte klubber som avholder lavterskel aktivitet, og dermed åpner idretten vår for nye deltakere. Det er et klart kriteria i ordningen, at aktiviteter som støttes av midler fra «Alle skal med», er aktiviteter som er åpne for alle – uansett utgangspunkt, type hund eller forkunnskaper.

For året 2024 har forbundet et særlig fokus på barneidrett, noe som gjenspeiler seg i årets «Alle skal med». Det er også vektlagt aktiviteter som en gjentakende og kontinuerlig – da vi opplever at det er det som er mest miljøskapende og gir en varig rekruttering til idretten.

Årets kriterier og søknadsskjema finner du her: https://www.sleddog.no/next/p/71262/alle-skal-med

Vi oppfordrer alle klubbene til å sette i gang aktiviteter – særlig for barn og unge! Dersom dere ønsker hjelp i oppstarten, oppfordrer vi dere til å ta kontakt med aktivitetsansvarlig Monika Hallan på monika.hallan@sleddog.no

Lykke til med aktivitetsutviklingen!