Endringer i NHF Sanksjonsreglement

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Jan 2024

Et enstemmig styre vedtok i dag endringer i NHF Sanksjonsreglement §§ 2-2 og 2-5. 

- Disse nye endringene i NHF Sanksjonsreglementet sikrer at sanksjoner kun kan gis for hendelser eller saker som er innenfor en seks ukers tidsramme, og at avgjørelser tatt av løpsjuryen ikke kan sanksjoneres i ettertid. Dette sikrer både medlemmer og deltakere i hundekjøring et mer forutsigbart og rettferdig sanksjonssystem.

-Endringene er som følger:

Ny regel 1: 

§ 2-3 Tid:            

Hendelser eller saker det sanksjoneres mot, kan ikke være eldre enn seks (6) uker.

Ny regel 2:

§ 2-5 Saker det ikke kan sanksjoneres mot: 

Konkurranse- og arrangørregelverket sier at løpsjuryens avgjørelse er endelig,

det vil si at saker som har vært oppe til juryebehandling ikke er sanksjonerbare.


NHF Sanksjonsreglement 2024 oppdatert 5.1.2024.pdf

Med disse endringene sikrer Norges Hundekjørerforbund en mer rettferdig og transparent prosess når det gjelder sanksjoner i hundekjøring. Deltakerne kan nå være trygge på at de kun kan bli sanksjonert innenfor en seks ukers tidsramme, og at avgjørelser tatt av løpsjuryen ikke kan bli gjenstand for etterfølgende sanksjoner.(Tab for å godta)