Fluorforbud fra starten av sesongen 2023/2024

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Des 2023

IFSS har vedtatt at det fra sesongen 2023/2024 forbys fluorprodukter som brukes i skipreparering, preparering av sledebelegg og støpt inn i sledebelegg, på grunn av helserisikoen og skadene dette påfører dyr og mennesker. NHF følger IFSS sitt påbud og fluorprodukter er dermed også forbudt i Norge fra og med denne sesongen. 

Les mer om hvordan du kan rense skiutstyret her:

En fluorfri virksomhet (skiforbundet.no)

Men fluorforbudet påvirker også utøvere av slede sprint-, mellomdistanse og langdistanse. For i tillegg til preparering av belegg, er det også i enkelte sledebelegg er det støpt inn fluor. 

NHF har vært i kontakt med en norsk leverandør på sledebelegg for å belyse bruken av fluor i hundekjøring og fikk følgende svar: 

Det er ihvertfall to produsenter som leverer sledebelegg med innblandet fluor. Jeg selv har valgt å ta et standpunkt i forhold til dette med bruk av fluor, og at vi med viten og vilje har valgt å fortsette å utsette naturen vår for dette selv om skadeomfanget ved bruken har vært kjent i flere år. Resultatet av dette er at vi har valgt å utelate fluor fra årets produksjon av belegg. Bare på årets bestilling av belegg gjelder dette nærmere 300 par med belegg som tidligere ville ha inneholdt fluor.

Hundekjørere skraper beleggene sine med en stålsikkel for å forbedre gliden. Når de gjør dette skraper de av deler av plastbelegget for å få frem ny frisk såle. Dette gjøres i all hovedsak på sporet, i hundegården, i startområdet eller andre steder utendørs. Det belegget som skrapes av blir nok i all hovedsak liggende igjen i naturen da det er vanskelig å samle opp og kildesortere, og dette avskrapet inneholder fluor. Kjører de over en stein og det blir en rille i belegget, ligger det en konsentrert mengde belegg igjen i sporet på akkurat dette punktet. Inneholder belegget fluor, ligger det fluor igjen i sporet.

Vi oppfordrer alle våre utøvere til å ta hensyn til naturen vår og dyra som lever der, og avvikle all bruk av smøring av sledebelegg og ski med voks som inneholder fluor.  

Så raskt vi har utstyr for testing av utstyr vil det ble iverksatt testing av utstyr. 

Foto: Ivar Johan Sørli


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.