Uttak til representasjonslag og landslag i slede kommende sesong

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 10. Des 2014

Informasjon fra TKS.

Kriterier for uttak av landslag slede.
Følgende løp i sesongen 2014/15 legges til grunn for uttak til landslaget 2015/16:
• Alle norske, terminfestede løp inkl NM
• E-cup og W-cup• SOC, EM og VM
• Utenlandske løp: Iditarod, Yukon Quest og La Grande Odyssée

I langdistanse beregnes de tre store norske løpene, Femundløpet, Finnmarksløpet og Pasvik Trail, samt kulepunkt 2, 3 og 4 etter skala 1 i KR222. De resterende norske løpene etter skala 2.

Nytt av året: Sammenlagt resultat i World Cup/Europa Cup gir ikke poeng. KR222 vil bli endret.

Deltagelse i mesterskap.
Dersom det settes tak på antall deltagere fra Norge i mesterskap vil landslaget bli prioritert. Deretter vil deltagerne bli prioritert ut ifra sine poeng så langt i sesongen ved påmeldingstidspunktet, jfr KR222.

Dersom det blir seeding i mesterskap, vil seedingen bli foretatt ut ifra deltageren sine poeng så langt i sesongen ved påmeldingstidspunktet, jfr KR222. Utover dette setter ikke TKS noen begrensning på deltagelse i mesterskap.