Økt tilskudd til dekking av veterinærutgifter

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 18. Mai 2020

Styret i Norges Hundekjørerforbund har vedtatt på styremøte nr. 8 19/20, den 13.mai 2020, å øke tilskudd til veterinærkostnader til til sammen kr 200 000.- som fordeles mellom de største sledeløpene som ble arrangert i 2020. Tildelingsbrev er i dag sendt ut til arrangerende klubber.