Vi søker mentorer!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Des 2022

Mentorordning NHF – Utlysning og kriterier

NHF søker mentorer til vår nye mentorordning. Som mentor får du mulighet til å hjelpe nye kjørere med å bli kjent med idretten på en god måte. Mentorordningen er et ledd i arbeidet med god rekruttering til hundekjøring, slik at nye utøvere får en best mulig start. Mentorene kan veilede, støtte og bidra med nettverksbygging. Arbeidet er frivillig. Bakgrunnen for opprettingen av mentorordningen er at nye hundekjørere opplever det som vanskelig å tilegne seg kunnskap, opplever utfordringer de ikke klarer å håndtere og faller derfor raskt ut av idretten igjen. Mentorordningen er like mye for løpskjørere som for turkjørere, og for alle grener. 

For å bli mentor må du:

Oppfylle gitte kriterier

  • Ha minimum fem års erfaring innen idretten
  • Et hundehold som viser idretten på en god måte og oppfyller mattilsynets krav. Hundeholdet skal være rent og ryddig, og egne hunder skal være sunne, glade og vennlige.
  • Det er et absolutt krav at du ikke formidler holdninger som påfører hunder ubehag eller smerte under trening eller oppdragelse.
  • Har et godt menneskesyn og synes det er hyggelig å bidra for idretten og for nye kjørere. Dersom du skal være mentor for utøvere under 18 år, er det påkrevd med politiattest.
  • At du selv er åpen for ny lærdom, og nye tanker og holdninger.

Sende inn en søknad på mail til sled-dog@nif.idrett.no med 

  • Beskrivelse av deg selv
  • Din motivasjon for å være mentor
  • Ditt hundehold og tanker om god dyrevelferd
  • Erfaring med idretten
  • Referanse fra egen klubb eller andre som kjenner deg som person og hundekjører

Bli godkjent av administrasjonen og gjeldende teknisk komite 

Føres opp i vår liste på hjemmesiden, og være tilgjengelig for spørsmål fra dem som tar kontakt 😊

Alle som arbeider som mentorer vil få jevnlig oppfølging, få tilgang til en privat Facebook gruppe for kommunikasjon og erfaringsutveksling og bli invitert på minimum fire oppfølgingsmøter i løpet av året. Du som er mentor gjør en svært viktig og etterspurt jobb for idretten vår, og vi setter stor pris på at du ønsker å stille din erfaring til rådighet!