Samordnet søknad og rapportering 2023 - informasjon og tidsplan

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Apr 2024


April er tid for samordnet rapportering, og her følger informasjon og tidsplan for samordnet rapportering 2024!Generell informasjon om Samordnet rapportering:

 

Idrettslagene plikter å rapportere en del nøkkelopplysninger om idrettslagets drift. Antall betalende medlemmer, antall aktive medlemmer, total omsetning, oppdaterte styreverv, signert årsrapport fra siste årsmøte m.m. 

 

Manuell registrering

Det gis mulighet for å manuelt registrere medlems- og aktivitetstall også i år. Den manuelle registreringen skal på sikt fases ut, og registreringen skal automatiseres. Medlemstallene som presenteres for idrettslagene baserer seg på betalende medlemmer. 

 

Momskompensasjon 

Idrettslagene kan samtidig som de rapporterer også søke om momskompensasjon på varer- og tjenester. Frist for å søke om momskompensasjon er 15. august. 

 

Påkrevde roller

Barneidrettsansvarlig, politiattestansvarlig, leder av valgkomité og leder av kontrollutvalg vil bli påkrevd registrert for de idrettslag som er pålagt å ha disse vervene, les mer om Barneidrettsansvarlig, Politiattestansvarlig, Valgkomite og 

Kontrollutvalg
  

Medlemstall og aktivitetstall
Se utfyllende regler om hva som skal rapporters til NIF
  

 

Tidsplan for samordnet rapportering:

1. april 2024 

  • Samordnet rapportering og søknad om momskompensasjonen åpner. Direktelenke til Samordnet rapportering i KlubbAdmin: https://ka.nif.no/JointReporting
  • Informasjon om samordnet rapportering sendes fra NIF til alle idrettslag

 

10. april 2024     

Webinar for idrettslag, gjennomgang samordnet rapportering 2023

Tid: Onsdag 12. april - kl 20 – 21.

Link til Webinaret

 


17. og 24. april 2024

E-postvarsel/påminnelse til idrettslag som ikke har startet registrering

 

30. april 2024     

Frist for rapportering. Samordnet rapportering stenger
       
I perioden  1.mai - 31. mai 2024     

Idrettskretsene og særforbundene kan starte oppfølging av idrettslag som ikke har rapportert. Samordnet rapportering vil fortsatt være åpen for idrettslagene frem til 15. august. 

Idrettskretser kvalitetssjekker medlemstall og aktivitetstall. Særforbund og idrettskretser kontakter idrettslagene og veileder hvordan de skal gjennomføre rapporteringen. 

Som siste mulighet kan særforbund/idrettskretser tildele seg selv rettigheter i et idrettslag for å gjennomføre rapporteringen for dem. Se veiledning for rettigheter  

 

1. juni 2024

NIF tar ut medlems- og aktivitetstall for analyse og statistikk. Tallgrunnlaget publiseres til NIFs årsrapport. Tallene kan uthentes tidligere i Power BI (forutsetter lisens), så snart idrettskretser og NIF er ferdig med analyse og korrigeringer. 

15. august 2024

Søknad om momskompensasjon på varer og tjenester stenger. Samordnet rapportering i KlubbAdmin stenger.Her finner du mer informasjon om samordnet rapportering: Samordnet rapportering (idrettsforbundet.no)


Med vennlig hilsen

Norges idrettsforbund

 


 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.