Ny tiltaksplan for Villrein på Hardangervidda kan påvirke Hundekjørernes tilgang til fjellet

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 17. Nov 2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken fikk i november i fjor i oppdrag fra Miljødirektoratet å lede arbeidet med å lage et utkast til tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde. Det er regjeringen som har bestemt at det skal lages tiltaksplaner for flere av villreinområdene våre, fordi villreinen i disse områdene lever under svært vanskelige forhold som påvirker deres mulighet til å leve og formere seg.

Norges Hundekjørerforbund (NHF) leverte den 16.juni 2023 et første høringsinnspill til Statsforvalteren i Oslo og Viken som kan leses her: innspill-til-tiltaksplan-for-villrein-pa-hardangervidda-2.pdf

Første utkast til tiltaksplan for å verne villreinen på Hardangervidda

Onsdag 8 november presenterte Statsforvalteren i Oslo og Viken første utkast til en omfattende tiltaksplan for å verne villreinen på et digitalt møte der NHF deltok. De presenterte da 5 tiltakspakker som skal bedre forholdene for villreinen. 

Utdrag fra presentasjonen til Statsforvalteren i Oslo og Viken 8.11.2023:

 Vi har et godt kunnskapsgrunnlag om villreinen på Hardangervidda og mange av påvirkningene den utsettes for. Denne kunnskapen og arbeidet med tiltaksplaner viser at det må gjøres kraftfulle tiltak på flere fronter for å bedre tilstanden for villreinen på Hardangervidda, sier Gunhild Dalaker Tuseth. Hun er avdelingsdirektør i klima- og miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Villreinen på Hardangervidda er spesielt påvirket av ulike former for ferdsel. Ferdselen gjør at villreinen unngår å bruke deler av Hardangervidda. Prosjektgruppa foreslår derfor tiltak som styrer ferdselen bort fra de områdene man ønsker at villreinen skal bruke. Prosjektgruppa foreslår blant annet å prøve ut tiltak som å:

  • styre motorferdselen bort fra viktige kalvings- og oppvekstområder og vinterbeiter deler av året
  • stenge fire selvbetjente turisthytter med tilhørende stisystem (Torehytta, Hadlaskard, Hellevassbu og Lågaros)
  • legge ned eller legge om enkelte stier
  • etablere en ny turisthytte og sti i et område som er mindre brukt av villrein vest på vidda
  • regulere adkomsten på enkelte veier som er åpne for allmenn ferdsel og som frakter mennesker langt inn i villreinområdene, f.eks. Tinnhølvegen
  • på sikt etablere lang tunnel på riksvei 7 for å sikre tilgang til leveområder nord for veien

Planen skal på høring

De neste ukene vil arbeidet sluttføres, og et ferdig utkast til tiltaksplan skal sendes til Miljødirektoratet innen 1. desember. Deretter vil Miljødirektoratet oversende planen til Klima- og miljødepartementet som skal sende den på en offentlig høring. Alle som ønsker det, kan dermed uttale seg til de foreslåtte tiltakene. Tiltaksplanen som utarbeides sees også i sammenheng med en stortingsmelding om villrein som Klima- og miljødepartementet arbeider med.

Opptak av møtet der tiltakene ble presentert finner du ved å trykke her.

NHF har valgt å komme med et nytt innspill der vi protesterer mot forslaget om at hundekjøring ansens å ha et "stort skadepotensiale" på villreinen og dermed skal begrenses strengere enn andre brukere av Hardangervidda, blant annet skiløpere, jegere og fotturister. Vårt andre innspillbrev kan du lese her: Innspill til forslag til verneplan for villrein presentert 8.11.2023 .pdf

NHF følger saken videre og er klar for ny runde med høring i 2024. 

Har du kommentarer til denne saken kan du kontakte oss på e-post: mariannebjornson.hofstad@sleddog.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.