Sommerhilsen fra NHFs president etter 33 dager i stolen

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 17. Jul 2015

Her følger en sommerhilsen fra forbundets nye president, Siri Barfod.

Hei alle

Takk nok en gang for den tilliten som er gitt meg.

De første 33 dagene i stolen har ikke vært helt rolige.  Men noe pistring og bjeffing må  man regne med i denne bransjen  ;).

Styret har organisert seg og hatt 2 styremøter allerede.  AU har hatt et møte.  Oppgaver er fordelt, selv om detaljene for inneværende års oppgaver vil bli jobbet videre med i løpet av august, spesielt i forbindelse med seminar 30 08 15.

Presidentskapet har en viktig oppgave dette året ( i tillegg til mye annet)  og det er å være mentor for hver sin komité.

Det vi ønsker å oppnå er lavere terskel inn til styret i NHF og «lagspill».  Vi ønsker også å kunne fange opp problemer tidlig, hvis mulig,  for å unngå at saker eskalerer.

En av årets målsettinger er styrke god sportslig opptreden på alle plan i organisasjonen, i og utenfor konkurranse!   På den måten kan vi bedre nyttiggjøre oss all den kompetansen som medlemmene besitter til beste for hundesporten.

En viktig oppgave i 2015/2016 er å lage ny strategi plan.  Innspill fra alle ønskes til dette.  Dere skal alle være med på å  bestemme utviklingen av NHF og veien videre!

NHFs styre, administrasjon, tekniske komiteer, særkretsene, samt internasjonale representanter skal gjennomføre et seminar 30 08 då. med mentorvirksomhet som et tema, i tillegg skal det jobbes med årets handlingsplan, og innspill til strategiplanen.  Komiteer og utvalg, og landslagene oppfordres til å ha et slikt «strategimøte» i innledningen til kommende sesong også!! J
Invitasjon til dette møtet vil bli sendt ut til de det gjelder uke 31.

EM i langdistanse er tildelt Femunden, og vi jobber med å forhandle frem en god kontrakt med IFSS.  Det jobbes videre mot Savallen og EM i nordisk, mellomdistanse og sprint.

Sommerhundekjørerskolen del 2 er gjennomført med over 50 deltagere!!.  Deriblant flere fra andre land enn Norge. Takk til de som har stått på for å få gjennomført denne uken!

Med ønske om en fortsatt god sommer.

Med vennlig hilsen
Siri Barfod
president