Ungdommenes Idrettsår 2016

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Jan 2016

2016 er dedikert til Ungdommenes Idrettsår

Det vil komme mer informasjon rundt dette etter hvert, men vi ønsker allerede nå at alle klubber tar dette med seg inn i sitt virke og sine arrangementer.

Ungdommene våre er norsk hundekjøring sin fremtid, både som utøvere og frivillige/ledere. De er også ressurser her og nå – både de aktive og de som er med på alt som skjer på det lokale nivået.

Vi er så heldige å ha en veldig aktiv og dedikert ungdomskomite i forbundet. De har allerede begynt å se på hvordan vi kan utnytte dette fokuset i året vi har foran oss.

Norsk idrett vil få tilført 24 millioner mer enn i 2015 av tippemidlene, og mye av dette vil øremerkes til ungdomsidrett i 2016. Vi vet ikke hvilke utslag dette vil ha for NHF enda, men vi må uansett være med på å sette fokus på dette viktige området.

Det er en kjent sak at idretten generelt sliter med ungdomsfrafall – hvordan kan norsk hundekjøring være med på å beholde flere ungdommer?

Vi vet at det gjøres masse godt arbeid i klubbene og at flere spennende prosjekter er på vei.
Sommerhundekjørerskolen skal gjenta fjorårets suksess på Skeikampen i uke 26 (søndag – søndag).

Bruk gjerne referansen «Ungdommenes Idrettsår» når dere omtaler ungdomsrelatert aktivitet i klubben og på arrangementer.

Dersom noen har gode ideer og tanker tar vi gjerne imot disse! Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker innspill eller ideer.
Kontaktperson er utviklingskonsulent i NHF, Lotte Friid Fladeby, lotte@sleddog.no

Ta vare på de ungdommene dere har, følg de opp og motiver de til videre deltakelse – både som utøvere eller som ressurspersoner/frivillige.

Noen artikler:
http://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Spillemidler-24-mill-ekstra-til-idretten-659010_1.snd
http://www.smp.no/100Sport/idrettspolitikk/article670496.snd