Tinget 2016

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Mai 2016

I går ble tingpapirene sendt ut til alle klubbene på e-post, men pga størrelsen på dokumentet har vi fått beskjed om at noen mottakere ikke får mottatt dette.

Tingpapirene er å finne her

Agenda for tinghelgen (fredag – søndag) er å finne her

Arbeidsdokument – ny organisasjonsstruktur er å finne her

Det er mye som skjer hele helgen og vi oppfordrer alle tingdelegatene til å sette av hele helgen. Møtene fredag og lørdag er gratis og åpne for alle (med unntak av lunsj, som koster kr. 250,-).
Påmelding skjer til sled-dog@nif.idrett.no

Har din klubb husket å melde seg på årets ting?

Vedlegg: