Momskompensasjon 2016

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Des 2016

Fordelingen av momskompensasjonen for 2016 er klar. 22 klubber og 1 særkrets tilsluttet Hundekjørerforbundet søkte i år om momskompensasjon, og til sammen får disse utbetalt kr. 186 631,- i år (fleridrettslag med hundekjørergrupper er ikke tatt med her).

Hundekjørerforbundet får en økning i sin utbetaling med kr. 26 971,- og får en total utbetaling på kr. 209 611,-

Samlet får derfor klubbene, kretsen og forbundet utbetalt kr. 396 242,- i momskompensasjon i 2016.

Det er ENKELT å søke om momskompensasjon. Dette gjøres samtidig med samordnet rapportering (idrettsregistreringen) og det er kun ett tall som skal føres inn i søknaden: det er brutto driftskostnader fra foregående år (finanskostnader skal ikke være med) hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet fra foregående år. Dette fordrer derfor at klubbene har avholdt årsmøtet før samordnet rapportering skal gjennomføres, noe som også er regulert i basislovnormen for klubbene.  Årsmøtefristen er 31. mars, og samordnet rapportering skal skje innen 30. april.

Det er dog mulig å søke om momskompensasjon helt frem til 15. august, men da kan det lett gå i glemmeboka. Gjør det samtidig som samordnet rapportering!

Les mer om ordningen her

MOMSKOMPENSASJON 2016
Hvem Beløp
Hundekjørerforbundet 209 611
Akershus Hundekjørerkrets 3 839
Alta TK 5 554
Bærum HK 11 842
Drammen TK 2 186
Femund TK 7 999
Folldal TK 3 823
Gausdal TK 22 077
Grenland HK 2 759
Hadeland TK 4 402
Hakadal SHK 10 334
Hamar TK 21 143
Harstad HK 29 617
Jarlsberg TK 2 201
Jotunheimen HKL 2 587
Mo HK 1 019
Moss TBK 192
Nidarå TK 655
Nittedal HK 5 291
Norsk TK 9 195
Oslomarka TK 28 121
Sledehundklubben Mush 9 909
Valdres TK 1 665
Østre Mjøsen TK 221
Totalt 396242
Til klubbene 186631