INFORMASJON FRA NHF ANTIDOPING KOMITE 

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Des 2016

Ikke la dopingkontroll komme overraskende på deg! Sett deg inn i gjeldende antidopingregler og vær forberedt på kontroll.

Julen er rett rundt hjørnet, og en ny, hektisk vintersesong er snart i gang. Antidoping komitéen ønsker å minne om følgende:

UTØVER – DOPINGLISTEN 2017
For utøver gjelder WADAs forbudsliste. En ny liste trer i kraft 1/1-2017. Både utøvere, støtteapparatet og alle involvert i sporten hundekjøring er pliktig til å kjenne til gjeldende antidopingregler. Det er Antidoping Norge(ADNO) som håndhever antidopingreglene for utøver i Norge og som deltaker på hundeløp kan du bli tatt ut til kontroll.

FRITAKSKJEMA UTØVER
Det er viktig at du har kjennskap til forbudslisten og har skaffet deg medisinsk fritak hvis dette er nødvendig. Les mere om dette her: http://www.antidoping.no/regler/medisinsk-fritak-tue/

ADNO om endringer i kommende liste her: http://www.antidoping.no/om-antidoping-norge/nyheter/hovedendringer-dopinglisten-2017/

REN UTØVER
Vi anbefaler ALLE som skal delta i hundeløp å gjennomføre læringsmodulen Ren Utøver. Den finner du her: http://www.antidoping.no/ren-idrett/ren-utover/

FRITAKSKJEMA HUND
For hund gjelder International Federation of Sleddog Sports’ (IFSS) forbudsliste. IFSS’ antidopingregler er godkjent av World Anti-Doping Agency (WADA). Norges Hundekjørerforbund(NHF) følger IFSS antidopingregler for hund. Ny forbudsliste, List of prohibited Substances and Prohibited Methods for Dogs, trer i kraft 1/1-2017. Listen vil du bl.a finne her Anti-Doping Rules – International Federation of Sleddog Sports
Det blir ingen endringer i forbudslisten for hund for 2017

NB! Det er viktig at du setter deg godt inn i reglene for fritaksskjema for hund. Disse skjemaene kalles Veterinary Medication Forms.
Det er kun IFSS skjemaer som er gyldige ved dopingkontroll. Benyttes Controlled Substances og du ikke har godkjent skjema for bruken, er dette å regne som doping. 

Ikke la dopingkontroll komme overraskende på deg! Sett deg inn i gjeldende antidopingregler og vær forberedt på kontroll.

Veterinary Medication Form 1 er for Controlled Substances som IFSS definerer som “oral antibiotics, topical eye ointments or drops, medicated topical foot ointments, some reproductive hormones, ulcer preventatives and other controlled medications other than thyroid supplements.”

Det er viktig å merke seg at det er din behandlende veterinær som skal utstede skjema. Du tar med to kopier til løpet hvorav det ene gis til sjefsveterinær. Sjefsveterinær har full myndighet til å godkjenne-eller ikke godkjenne start for hunden. Den andre kopien skal du selv beholde i tilfelle dopingkontroll.

I løp hvor det ikke er veterinær tilstede på plassen, skal utstedt Veterinary Medication Form 1 sendes til NHF Antidoping Komite på mail agzrang@online.no minst 2 døgn i forkant for vurdering av komiteens veterinærer.

Veterinary Medication Form 2 er for Controlled Medication ved behandling av hypotyreose. Dette skjema skal kun sendes til-og godkjennes av IFSS Anti-Doping Commitees veterinærer på mail vetform2_approval@sleddogsport.net

Skjema skal sendes inn minst en måned før løpsstart. Reglene for bruk av dette skjema er mere omfattende enn skjema nr 1 så les retningslinjene nøye!

Det er viktig at du som utøver forteller behandlende veterinær at din hund er en konkurransehund og underlagt gjeldende antidopingregler. Du må vite hvor reglene og forbudslisten finnes. En veterinær vil uten problemer forstå fagterminologien.

Her finner du det du trenger og bør vise til veterinær hvis vedkommende er ukjent med antidoping reglene: http://www.sleddogsport.net/anti-doping/anti-doping-rules/

DOPINGREGLER I ANDRE HUNDESPORTER
Hvis du eier en hund som også deltar på f.eks utstilling og jaktprøver, så minner vi om at Norsk Kennel Klub har egne antidoping regler gjeldende for sine hundesporter. Disse reglene finner du her: http://web2.nkk.no/no/arrangor+_frivillig/utstilling/regelverk/

KOSTTILSKUDD
Vi oppfordrer bestanding at man er svært forsiktig med bruk av kosttilskudd til både utøvere og hund. Kosttilskudd er regnet som en matvare og underlagt Mattilsynets kontroll. Men det finnes tusenvis av såkalte supplements på markedet til enhver tid og Mattilsynet har ingen mulighet til å kontrollere alle produkter regelmessig. Tilskudd kan også kjøpes direkte på nett fra utlandet. Ved sporadiske kontroller viser det seg at svært mange av disse tilskuddene ikke inneholder det innholdsfortegnelsen oppgir. Produktene kan også inneholdene forbudte stoffer som f.eks steroider. Det forekommer positive dopingprøver pga bruk at kosttilskudd hvert eneste år. Forholdsregler gjelder for både utøver og hund.

Les mere om bruk at kosttilskudd her og kontakt Antidoping Norge hvis du har spørsmål  http://www.antidoping.no/folkehelse/kosttilskudd/

Har du spørsmål om kosttilskudd til hund, send en henvendelse til NHF Antidoping komite(ADK).

NHF vedtok i 2008 i samarbeid med Antidoping Norge en Antidoping Policy som gjelder for hele NHF som organisasjon. NHF har undertegnet på at vi ikke reklamerer for kosttilskudd i vår organisasjon uten å rådføre oss med fagutvalg.

Har du spørsmål om antidopingregler eller rutiner for dopingkontroll, kontakt NHF Antidoping komite. Kontaktinfo finner du her:  https://www.sleddog.no/om-forbundet/antidoping/