Ny kilometersats fra 1. januar 2017

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 17. Jan 2017

Statens skattefrie sats for kilometergodtgjørelse er i år endret fra kr. 3,80 til kr. 3,50 per km.

Styret i Norges Hundekjørerforbund valgte i fjor å gå for den skattefrie satsen på kr. 3,80 per km, og følger også nå Statens endring til kr. 3,50 per km gjeldende fra 1. januar 2017.

Forbundets reiseregningsskjemaer er nå oppdatert med riktig sats, og finnes på siden Om Forbundet, Referater/Dokumenter.

Vi ber dere som har lastet ned tidligere versjoner om å slette disse, og ta i bruk de eksisterende.