Referater/dokumenter – Norges Hundekjørerforbund

Referater/dokumenter

Dokumenter

Reiseregning/utgiftsrefusjon

Strategiplan og handlingsplaner 

Mandater og instrukser

Chipliste


Tingprotokoller

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011


Styrereferater – hovedstyret

19-20 E-postvedtak 1. august
19-20 E-postvedtak 19. juni

18-19 styreprotokoll 08
18-19 E-postvedtak 24. mai
18-19 styreprotokoll 07
18-19 styreprotokoll 06
18-19 styreprotokoll 05
18-19 styreprotokoll 04
18-19 styreprotokoll 03
18-19 styreprotokoll 02
18-19 styreprotokoll 01
18-19 styreprotokoll 00

17-18 styrereferat 08
17-18 styrereferat 07
17-18 styrereferat 06
17-18 styrereferat 05

17-18 styrereferat 04
17-18 styrereferat 03

17-18 styrereferat 02
17-18 styrereferat 01

16-17 styrereferat 08
16-17 styrereferat 07
16-17 styrereferat 06
16-17 styrereferat 05

16-17 styrereferat 04
16-17 styrereferat 03

16-17 styrereferat 02
16-17 styrereferat 01

15-16 styrereferat 12
15-16 styrereferat 11
15-16 styrerererat 10
15-16 styrereferat 09

15-16 styrereferat 08
15-16 styrereferat 07
15-16 styrereferat 06
15-16 styrereferat 05
15-16 styrereferat 04
15-16 styrereferat 03                    
15-16 Styrereferat 02
15-16 Styrereferat 01

14-15 Styrereferat 10
14-15 Styrereferat 09
14-15 Styrereferat 08
14-15 Styrereferat 07
14-15 Styrereferat 06
14-15 Styrereferat 05
14-15 Styrereferat 04
14-15 Styrereferat 03
14-15 Styrereferat 02
14-15 Styrereferat 01

13-14 Styrereferat 11
13-14 Styrereferat 10
13-14 Styrereferat 09
13-14 Styrereferat 08
13-14 Styrereferat 07
13-14 Styrereferat 06 
13-14 Styrereferat 05
13-14 Styrereferat 04
13-14 Styrereferat 03
13-14 Styrereferat 02
13-14 Styrereferat 01


Referater TKS

17-18 TKS referat 02
17-18 TKS referat 01

16-17 TKS referat 02
16 – 17 TKS referat 01

15 – 16 TKS referat 04
15-16 TKS referat 03
15-16 TKS referat 02
15-16 TKS referat 01

14-15 TKS referat 02
14-15 TKS referat 01

13-14 TKS referat 03
13-14 TKS referat 02
13-14 TKS referat 01

12-13 TKS referat 03
12-13 TKS referat 02
12-13 TKS referat 01


Referater TKN

19-20 TKN referat 01
17-18 TKN referat 03
17-18 TKN referat 02
17-18 TKN referat 01

16 – 17 TKN referat 02


Referater ESK

18-19 ESK referat 01
18-19 ESK referat 02
18-19 ESK referat 03
18-19 ESK Høringsinnspill til Mattilsynet

X