Vi søker ny generalsekretær

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 23. Mar 2018

NHF ser etter en engasjerende, inkluderende og dyktig leder.

Norges Hundekjørerforbund (NHF) er en nasjonal organisasjon for hundekjøring.
NHF er tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) og International federation of sleddog sport (det internasjonale hundekjørerforbundet). Vi har 62 medlemsforeninger og ca. 5000 medlemmer. Administrasjonen er lokalisert på Idrettens hus på Ullevål stadion i Oslo.

Norges Hundekjørerforbund har en liten administrasjon med 3 ansatte hvorav generalsekretæren er den eneste i 100 % stilling. Styret er generalsekretærens overordnede leder, og styret består av tingvalgte frivillige medlemmer.

Vår nye generalsekretær må være en motiverende leder for hver enkelt medarbeider og resten av organisasjonen. Digitalisering og moderniseringen av drift og tjenester står sentralt i stillingen. Vi ser etter deg som er nytenkende, kreativ og løsningsorientert. Du må like å ha mange baller i lufta samtidig som du klarer å tenke helhetlig. Vår nye leder vil jobbe for å synliggjøre viktigheten av NHFs arbeid for hele hundekjørernorge. Du vil være en leder som ser verdien av et stort nettverk og være aktivt tilstede på arrangementer og i relevante fora.

Kvelds- og helgearbeid må påberegnes.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utarbeiding og gjennomføring av NHFs strategi- og handlingsplan i samarbeid med styret
 • Budsjett- og regnskap
 • Personalansvar for administrasjon og trenere
 • Forberede sakspapirer for styret i samarbeid med styreleder, og presentere saker for styret
 • Delta i møter og prosesser internt i NHF og NIF
 • Se nye forretningsmuligheter og samarbeidsallianser for å sikre god organisasjonsdrift

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning
 • Ledererfaring og god økonomi- og regnskapsforståelse
 • Kunnskap om organisasjonsliv og frivillighet
 • Kjennskap til hundekjørersporten er en fordel

Egenskaper

 • Selvgående og initiativrik
 • Er strukturert og kan håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • Vant til å bruke IT verktøy i hverdagen, inkludert sosiale medier
 • Ser muligheter og har et brennende ønske om å bringe NHF til nye høyder

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Åremålsstilling på 4 år
 • Fleksibel arbeidstid (etter avtale)
 • Et spennende og inkluderende miljø
 • Kontorfellesskap med flere særforbund på Idrettens Hus i Oslo

Søknadsfrist 15. mai 2018. Kortfattet søknad med CV sendes til president i NHF, Siri Barfod, på e-post sb@advbarfod.no For mer informasjon om stillingen kan du kontakte president i NHF Siri Barfod på telefon 92 03 47 61