Riktig oppsett av tingforslag

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 22. Mar 2019

Vi nærmer oss nå fristen for innsendte forslag til tinget 2019., som er 1. april.

Det kommer inn mange forslag hvert år, og vi setter pris på engasjementet som klubbene våre har. Det dukker med jevne mellomrom opp en del forslag som kan ha en god intensjon – men som dessverre ikke er riktig fremstilt eller lite gjennomtenkt.
Ønsker din klubb å fremme et forslag for tinget, tenk gjennom følgende:
– Hvilke konsekvenser har denne endringen for hundekjørersporten som helhet eller for den spesifikke grenen, både på kort og lang sikt?
– Er forslaget forankret i klubben?
– Hvis klubben ønsker en regelendring på klasse/øvelse/distanse – må en eventuell regelendring gjelde NM? Innenfor dagens regelverk er det rom for å prøve ut nye konkurranseformer. Alle regelendringer som gjelder NM eller lovene til forbundet skal derimot godkjennes av tinget.

Her er en veileder til å sette opp tingforslagene riktig.

Vedlegg: