Klubbene kan nå søke om tilskudd til sommeraktiviteter

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 28. Mai 2020

“ALLE SKAL MED”- sommeraktivitet for alle med hund

Nå åpnes det endelig opp for aktivitet, og vi regner med at det er mange klubber som er glade for dette. Vi håper klubbene vil være kreative denne våren og sommeren og tilby aktiviteter i større omfang enn tidligere. I en situasjon hvor veldig mye er begrenset, hungrer folk etter å komme i aktivitet. Vi ser at pågangen til kurs og aktiviteter er vesentlig større enn tidligere, noe som kan skyldes at tilbudet om aktivitet er veldig begrenset. Treninger og samlinger vil være et godt sosialt påfyll i en mindre sosial hverdag. Vi håper våre klubber vil bidra og ta ansvar til å samle hundekjørere, nye og gamle, til sosial og nyttig treningsaktivitet. Dette er en unik mulighet til å få med flere med hund i nærmiljøet. Det spiller ingen rolle om hunden ikke er en trekkhund, alle med hund kan være med!

Norges Hundekjørerforbund inviterer derfor alle hundekjørerklubber til å søke om tilskudd til lokal aktivitet for barn og unge denne sommeren. Søknadsfrist 15. juni

Kravet for å søke om midler er at aktiviteten er gratis og åpen for alle. Alle aktiviteter blir lagt ut på vår nye aktivitetskalender.

Søkbare aktiviteter:

• 1 dags samlinger i helgene
• Helgesamling
• Dressurtrening med hund 2-3 timer dag/kveld
• Lokale barmarksløp, lavterskel for alle aldre

-Løping, sykling, sparkesykkel
-Hundeorientering
-Virtuelle løp
-Nattløp
-osv
• Barn og hund 2-3 timer dag/kveld
-Aktivitet for barn med alle slags typer hund. Dette er tenkt
som en introduksjon til klubben. Her er lekt og moro hovedfokus
-Eksempel på aktivitet er at barna trene på enkle øvelser med hund
og avslutte med natursti med oppgaver som er myntet på øvelsene man har gjort tidligere

Administrasjonen jobber med å få laget veiledere til treningsmodeller for de foreslåtte aktivitetene, og vil legge dette ut på hjemmesiden så snart disse er ferdige.

Støtten det kan søkes om er i utgangspunktet til instruktører og gjennomføring.

 • Instruktør 1 dag kr 1250 (1 instruktør per 10 deltakere)
 • Instruktør helg kr 2500 (1 instruktør per 10 deltakere)
 • Instruktør dag/kveld kr 500 (1 instruktør per 10 deltakere)
  • Dressurtrening
  • Barn og hund
 • Lokale barmarksløp kr 5000
 • Materiell 1 dag kr 1000
 • Materiell helg kr 2000
 • Materiell Dag kveld kr 500
 • Materiell barmarksløp kr 1000
 • Leie av arena (individuell vurdering)

Vi oppfordrer til å gjenta 1 dagers samlinger, dressurkurs og barn og hund flere ganger i løpet av perioden, som er fra 15. juni-1. september. Beløpene over er per arrangerte dag-/kveldskurs, heldagssamling/helgesamling som arrangeres.

Det beregnes 1 instruktør per 10 deltakere.
Alle må forholde seg til idrettens oppdaterte koronavettregler.

Alle gjennomførte aktiviteter skal rapporteres inn så fort som mulig, eller senest 1. september

Søknadsskjema

Rapportskjema

Vedlegg: