Tingdokumentene er nå lagt ut

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 19. Aug 2020

Tingdokumentene er nå lagt ut under forbundstinget på hjemmesiden.

Administrasjonen vil sende ut fullmaktskjemaer som klubbene må fylle ut og returnere til forbundet i løpet av neste uke.

Da tinget vil avholdes digitalt, er det viktig at klubbene følger regelmessig med på informasjon som blir lagt ut på siden. Vi vil legge ut en fyldig veiledning for hvordan tinget skal gjennomføres, og hvordan dere logger dere inn på Teams.