Veileder for håndtering av Covid19/smittesituasjon og hundekjøring

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Nov 2020

 Norge er i starten på andre smittebølge, og det er nå smitteutbrudd i alle landets fylker. De generelle reglene er at vi skal unngå å reise til eller fra områder med stort smittetrykk.

Norges Hundekjørerforbund anbefaler å ikke arrangere breddearrangementer før det lettes på smittevernrådene fra myndighetene.

Vi er nå i en periode med få terminfestede konkurranser og vi har en unik mulighet til å ta vår del av dugnaden med å redusere smitten gjennom utøvelse av idretten vår. Det er forskjellige regler fra kommune til kommune, og alle henstilles til å gå inn på sin kommunes hjemmeside for å orientere seg om gjeldende smittevernregler.

De generelle reglene som vi hundekjørere og andre må forholde oss til, er:

  • Holde avstand, være hjemme når man er syk og ha så få nærkontakter som mulig
  • Avstå fra fellestreninger for voksne, barn kan trene sammen ute – men hold avstand
  • Ikke reise til eller fra områder med stort smittetrykk
  • Gjennomføre møtevirksomhet i klubbene digitalt
  • Dersom det brukes flere handlere på store spann – overholder vi reglene i forhold til avstand?

Det er ansamlinger av mange mennesker som er avgjørende for smittespredning, og klubbene utfordres på å lage konkurranser på sine nettsider/facebooksider som landets hundekjørere kan loggføre aktivitet. Vi kan på denne måten motivere og utfordre hverandre i en tid som vi ikke skal møtes på konkurranser og samlinger.

Det oppfordres til å unngå store ansamlinger av mennesker, unødvendige fritidsreiser og arrangementer i den nærmeste tiden.

Vi krysser fingrene for at vi får til løp til vinteren!