Julebrev fra Presidenten

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Des 2020

Vi nærmer oss med stormskritt julen 2020 og avslutningen på et legendarisk år

– 2020 –

det året vi forsto hva som egentlig ligger i begrepet „liten tue kan velte stort lass“.

NHF sine medlemmer har møtt den utfordringen som vi alle har blitt kastet brutalt ut i, på en måte det står stor respekt av.  Vanskelige beslutninger er tatt uten at vi egentlig har hatt vitenskaplige tall og tester å støtte  oss til.  Organisasjonen har vist seg tilpasningsdyktig i en vanskelig tid, og –ja- vi har sannelig vist oss selv og andre at det er mulig å snu noe negativt til noe positivt.

Dette har vi ikke gjort alene, vi har hatt hele norsk idrett, med en god idrettspresident Berit Kjøll med sin stab,  i spissen.  Men vi har ikke desto mindre vist at vi har lojale medlemmer som bidrar solid til å holde organisasjonen vår sammen, og at vi er i stand til å dra i samme retning når vi virkelig må.

Geografiske avstander er blitt mindre, og organisasjonen har fått et digitalt løft.  Dette har bragt oss opp og frem.  Organisasjonsuviklingen skyter fart.  Vi deler villig av vår kunnskap, og løfter temaer og problemstillinger som sporten står i, opp i gode debatter på teams.  Vi kommer nærmere hverandre via teamsmøter og knytter tetter bånd mellom de ulike nivåer i sporten og de ulike grenene.   20 TD` er utdannet og 21 nye trenere.  Det siste vil kunne bidra positivt inn i vår store rekrutteringssatsning!!

Vi har fått et nytt grentilskudd, barmark er godkjent som egen gren, og dette gir oss økt handlingsrom og nye muligheter.

Vi er resertifisert som Rent Særforbund.  Dette er vi svært stolte av.

Sesongen 2021 står for døren med nedslående avlysning av mange løp, og også VM.  Det er viktig nå at vi sammen gir hverandre gode utfordringer slik at vi også bruker denne tiden til noe positivt.  Vi har utdannet 21 nye trenere som trenger erfaring.  Barn og unge kan fremdeles få lov å trene i klubbens regi.  Bruk de nyutdannede trenerne.  De kan også benyttes som coacher for klubbens medlemmer over 20 år hvis de trenger det som motivasjon for egentrening.  Det er mulig å ha treninger på teams for unge voksne og voksne.  Arranger digitale kurs, samlinger eller sosialt samvær.   Klubben eller NHF bidrar med takeaway pizza hjem til deltagerne.  Sjekk hva idrettskretsen der du bor kan tilby klubben deres i forhold til klubbutvikling oa.  Bruk tiden godt til å forberede klubben, deg selv, organisasjonen i forhold til det vi i fremtiden skal kalle: „ tiden etter korona!“

Jeg oppfordrer alle til å  forholder seg fornuftig og lojalt til retningslinjer for samvær og arrangement, og følger med på hjemmesiden der informasjon blir lagt ut.

Jeg vil takke dere alle for all den positiviteten vi har fått erfare i året som har gått.

Jeg vil takke mitt gode styre som har vist seg handlekraftig og endringsvillig, alle komiteer som har utvist samme engsjement,  og ikke minst vår gode og  energiske turboadministrasjon.

Ha en fredfylt  jul, og et friskt godt nytt år!

Voff Voff

fra

Siri Barfod

President