Retningslinjer for arrangering av løp i perioden 5.-18.januar

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 6. Jan 2021

Den 4.februar laget Helsedirektoratet en oppdatert, nasjonal smitteveileder som gjelder for idretten i perioden 5.-18.2021. Les mer om dette på Smittevern for idrett (covid-19) – Helsedirektoratet. 

Flere kommuner med høyt smittetrykk har innført strengere restriksjoner for gjennomføring av arrangementer. Klubbene må sette seg inn i  lokale tiltak før gjennomføring av lokale arrangementer.

Grunnet innstrammingene i smittevernregler fra Regjeringen i forbindelse med koronasituasjonen, har styret i NHF fattet følgende vedtak på styremøtet i går:

Arrangement i perioden 5.-18.1.2021:

  • Redusere faren for smitte i hundekjørermiljøet
  • Skape forutsigbarhet for arrangører og løpere

Sakens bakgrunn/begrunnelse

Det er innført generelle smittevernregler fra Regjering og Norges idrettsforbund. Det er tillatt å gjennomføre utendørs arrangementer med inntil 200 deltakere, men det anmodes om å unngå unødvendige fritidsreiser på tvers av fylkes- og kommunegrenser.

NHF ønsker å vise at hundekjørermiljøet tar sin del av den nasjonale dugnaden, ved å redusere aktivitetsnivået i denne perioden, samt anmode klubbene til å drive lokalt med rekrutteringstiltak da det er vårt hovedsatsingsområde.

Idretten vil ved å ta denne perioden på alvor, øke muligheten for at store arrangementer som Femundløpet, Finnmarksløpet og nasjonale mesterskap kan gjennomføres senere i sesongen.

 Vedtak:

NHF anbefaler at arrangementer som ikke er lokale,  avlyses i perioden 5.-18.1.2021. Ny vurdering blir gjort 20.1.2021

 Enstemmig vedtatt

Vi håper de drastiske tiltakene Regjeringen nå har innført vil ha ønsket effekt på smitteutviklingen, slik at vi så fort som mulig kan komme tilbake til normal aktivitet.

NHF oppfordrer alle klubber til å arrangere lokale aktiviteter i denne vanskelige tiden. Dette er en flott mulighet til å få med flere fra lokalmiljøet inn i sporten.

Utendørsaktivitet innebærer liten risiko for smitte, det er reiserestriksjonene som hindrer regional/nasjonal aktivitet i vår idrett.