Retningslinjer for arrangering av løp i perioden 20.-31. januar 2021

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 19. Jan 2021

Regjeringen informerte i sin pressekonferanse 18. januar om at de viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge.

  • For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.
  • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om én meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Det anbefalles å ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig.

På grunnlag av dette har NHF styre fattet følgende vedtak:

Alle løp i perioden 20. januar-31.januar utsettes eller avlyses.

Styret oppfordrer klubbene til å utsette løpene i første omgang.

Styret oppfordrer klubbene til å arrangere organisert trening for barn, ungdom og voksne, slik at man opprettholder aktivitet lokalt i klubbene.