Retningslinjer for hundekjøring i perioden 15.12.2021-11.1.2022

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 16. Des 2021

NHF følger de anbefalinger fra Regjeringen og NIF som er gitt for perioden 15.12.2021 – 11.1.2022

Norges Hundekjørerforbund jobber nå opp mot Norges Idrettsforbund for å redegjøre for hundekjøringens egenart og at det er liten fare for smitte på våre løp. Informasjon om dette arbeidet vil bli offentliggjort løpende.

Vi har fått gjennomslag for å gjennomføre to løp for aldersbestemte klasser opp til og med junior i perioden retningslinjene gjelder. Erfaringer fra disse løpene vil brukes i arbeidet med å få lov til å arrangere løp i alle klasser og grener videre utover vinteren. Vi mener hundekjøring kan gjennomføres på en smittevernmessig forsvarlig måte. Det skal vi beskrive og dokumentere gjennom disse to løpene.

 

Oppsummert betyr retningslinjene som ligger under, dette for hundekjøringen i Norge:

 • Ikke løp i denne perioden for voksne, men vi kan arrangere for barn og ungdom, dvs. opp til og med junior etter avklaring med Norges Idrettsforbund
 • Ingen samlinger unntatt for toppidrett dvs. landslag vinter
 • Trening – både barn, ungdom og voksne oppfordres til å trene – for voksne settes en begrensning på 20 personer og holde en meters avstand
 • Toppidrettsarrangementer har vi ikke i nevnte periode, så det kommer vi tilbake til senere om det blir nødvendig
 • Styremøter og klubbmøter anbefales gjennomført digitalt

Barn og unge under 20 år

 Generelt:

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, uten krav om avstand
 • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde 1 meters avstand også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren
 • Ved innendørs aktivitet bør det være maksimalt 20 personer i gruppen, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage

Arrangementer:

 • Det anbefales å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte fritidsaktiviteter (som kamper, turneringer, samlinger), både ute og innendørs, på tvers av ulike grupper for både barn og voksne.
 • Det er unntak for utendørs arrangementer for barn og unge i idretter som ikke krever nærkontakter og som kan utøves med en meters avstand, som for eksempel skirenn, innenfor reglene for gjennomføring av arrangementer. Utendørs kan altså barna være samlet så lenge de holder meteren.
 • Det anbefales ikke å gjennomføre aktiviteter som samler barn og unge fra ulike steder, for eksempel kamper, cuper, turneringer eller stevner.

Voksne:

 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs, som håndballtreninger og korøvelser
 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde 1 meters avstand

Arrangementer:

 • Anbefaling om å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne (anbefaling)
 • Utendørs trening: Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

Dvs. utendørs trening er tillatt, men med antallsbegrensning og avstand

Toppidretten

 • De generelle anbefalingene om trening for voksne over 20 år gjelder ikke for toppidretten. Det er viktig at toppidrett ikke defineres for vidt. Det legges til grunn en definisjon av toppidrettsutøvere som tar utgangspunkt i Norges idrettsforbunds avgrensning fra sommeren 2020. For lagidretter snevres definisjonen inn til kun å omfatte øverste divisjon på seniornivå, kvalifiseringskamper til øverste divisjon, samt NM-finaler.

 

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-nasjonale-tiltak-for-a-begrense-smitten/id2892042/