Kjører diskvalifisert i dom fra SU

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 7. Apr 2022

Sanksjonsutvalget i NHF har den 31.mars 2022 besluttet å dømme en kjører til diskvalifikasjon fra et stort løp i vinter. Kjøreren har gjort seg skyldig i brudd på NHF konkurranseregler §5.5.3 samt løpets eget regelverk.

En diskvalifikasjon medfører at kjører tas ut av resultatlisten og fratas eventuelle premier kjøreren har mottatt. 

 I dommen står det blant annet;

«Det å kjøre hundene så hardt (……), er et alvorlig brudd på hvordan vi skal behandle dyr i konkurranser, samt regler og det generelle omdømmet til sporten»

 Det er et viktig mål for NHF å jobbe for styrket dyrevelferd i hundekjørersporten.  Dette arbeidet ble ytterligere forsterket gjennom ny Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20.des 2020 og som trådte i kraft 1.7.2021, og forskriftens veileder.  Forskriften er implementert i NHF Kjørereglement.