Stiftelsen Dam støtter prosjekt Paraidrett med hund

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 7. Jul 2022

Kjører barmark: Luis Francisco Gran Foto: Tonje Kringen

Norges Hundekjørerforbund kan med glede informere at vi har fått midler av Stiftelsen Dam til å finansiere en 50% prosjektstilling som skal jobbe for å fremme paraidretten innen Hundekjøring i Norge. En stor takk til Stiftelsen Dam for at vi får denne muligheten.

I prosjektperioden skal vi

  • opparbeide oss kompetanse
  • lage et system for utlån av hunder og utstyr
  • utvikle treningstilbudet til parautøvere
  • utdanne trenere
  • starte tilrettelagte treninger
  • rekruttere flere utøvere
  • skrive en veileder om hundekjøring og paraidrett

Målet er at vi etter en 3 års prosjektperiode skal ha startet 5 stabile treningsgrupper for parautøvere i 5 forskjellige klubber fordelt utover landet innen utgangen av 2025.

Prosjektet drives av en prosjektleder og parakomiteen og starter opp arbeidet denne høsten.

Ønsker din klubb å være med på dette? Ta kontakt med mariannebjornson.hofstad@sleddog.no for mer informasjon.

Les mer om tildelingen på Idrettsforbundet sin hjemmeside:

Midler fra Stiftelsen Dam bidrar til å øke mangfoldet i idretten (idrettsforbundet.no)