Hundekjørertinget 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Mar 2023

Hundekjørertinget er Forbundets høyeste myndighet og avholdes hvert år i juni. Mange organisasjoner bruker landsmøte som begrep for det samme. På Hundekjørertinget samles valgte representanter for hundekjørerklubbene våre for å diskutere og, på demokratisk vis, vedta foreslåtte nye regler og endringer i NHFs Kjørereglement, NHFs lov, handlingsplaner, strategiplaner, budsjett og økonomi og andre innmeldte saker.

Nå nærmer det seg tiden for årets Hundekjørerting. Tinget vil i år avholdes på Thon Hotel Arena på Lillestrøm 10.-11. juni. Det er kun mulig å delta fysisk.

All informasjon rundt tinget vil bli lagt ut på NHFs hjemmeside https://www.sleddog.no/forbundstinget/

Vi håper så mange som mulig av våre klubber, som eier Hundekjørerforbundet, vil være representert. Så sett av datoen i kalenderen. Dette er deres arena, hvor dere legger premissene for hundekjøringens fremtid.

Det er viktig å huske at delegatene som skal representere klubben må være valgt på klubbens årsmøte.

Forslag til tinget skal sendes inn av klubbenes styre senest 4 uker før tinget til post@sleddog.no.

Forslagene skal leveres på eget skjema for tingsaker, som ligger på hjemmesiden.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest
2 uker før tinget på hjemmesiden www.sleddog.no.


Stemmerett på tinget:

a. Styret.
b. Representanter fra Hundekjørerkretser og/eller Hundekjørergrupper i idrettslag/hundekjørerklubber etter følgende skala:
• for medlemstall til og med 50: 1(en) representant
• for medlemstall fra og med 51 til og med 150:2(to) representanter
• for medlemstall over 150: 3(tre) representanter
• en utvalgt fra ungdomskomiteen
• en utvalgt fra kretsen

Vel møtt!