Forbundstinget

Forbundstinget er Hundekjørerforbundets høyeste myndighet. Her kan alle klubber stille med 1-3 representanter (avhengig av klubbens medlemstall)

FORBUNDSTINGET 2023

10.-11. juni 2023
Sted: Gardermoen

FORBUNDSTINGET 2022

Lørdag 11. juni 2022 kl. 10.00. Pålogging senest 09.30
Sted: Teams

Tingpapirer 2022
Påmeldingsskjema
Fullmaktsskjema
Påmeldte pr 3. juni
Tentativ kjøreplan
Valgkomiteens innstilling
Styrets innstilling til valgkomite

FORBUNDSTINGET 2021

NY DATO 18.-19. SEPTEMBER

Sted: Gardermoen
Hotell Scandic Oslo Airport

TENTATIVT KJØREPLAN LØRDAG 18. SEPTEMBER

Alle møter i den store plenumssalen kl. 10.00 til åpning av fagdagen

Program
Lørdag 18.september
10:00 Fagmøter TKN TKS
13:00 Lunch
14:00 Fagmøte TKB
14:30 Hamar TK Riksanlegg på Blæstad
15:15 Pause
15:45 Rekruttering/Nytenking
Monika Hallan Aktivitetsmotivator NHF
17:00 Åpen dialog i forsamlingen
18:00 Avslutning
19:30 Middag

Deltakelse digitalt lørdag på fagmøtene vil foregå via Teams
LINK TIL FAGMØTE TKN LØRDAG 10-12
LINK TIL FAGMØTE TKS LØRDAG 10-12
LINK TIL FAGMØTE TKB LØRDAG 13-15

Opplæringsvideo GoPlenum
Tentativ kjøreplan Hundekjørertinget
Oppdatering valgkomiteens innstilling 14.sept
Tingpapirer 2021
Tingpapirer med rettelser 4. september
Fullmaktsskjema
Reisefordelingsskjema
Agenda Fagmøte TKN/TKS/TKB
Toppidrettsmodellen
Rapport fra arbeidsgruppen som utredet arrangering av VM 2025

Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i dokumentene.

Delegatliste 15. september (oppdatert)

Mal for innsendelse av lovsaker
Mal for innsendelse andre saker

FORBUNDSTINGET 2020

Dato:  19. september kl. 10.00
Sted: Digitalt via Teams

Tingpapirer 2020
Tingpapirer 2020 med rettelser av 29.08.2020
Tingpapirer 2020 med rettelser av 15.09.2020
Tingpapirer 2020 med rettelser 18.09.2020
Agenda
Delegatliste

TENTATIV KJØREPLAN FOR HUNDEKJØRERTINGET 2020

Lørdag 19. september

10:00 Åpning
10:05 Velkommen ved Presidenten
10:10 Godkjenning av fremmøtte representanter
10:15 Godkjenne innkalling
10:20 Godkjenning av sakslisten
10:25 Godkjenning av forretningsorden
10:30 Valg av dirigenter, sekretær, representanter til å underskrive protokoll, redaksjonskomité
10:40 Dirigentene overtar møteledelsen
10:50 Medlemsutvikling
11:00 Resultater sesongen 2019/2020
11:10 Styrets årsberetning
11:00 Årsmelding komiteer og utvalg
11:30 Strategiplan 2020-2030
11:40 Regnskap
12:00 Pause
12:30 Innkomne forslag
12:45 Regnskap hittil periode 08
13:00 Justert budsjett 2020
13:15 Budsjett 2021
13:30 Valg
14:00 Avslutning

 

 

FORBUNDSTINGET 2019
Sted: Scandic Victoria Lillehammer

Program
Lørdag 15. juni
10:00 Fagmøter
13:00 Lunch
Seminar
14:00 Finansiering av NHF
14:45 Pause
15:00 Fremtidensfinansiering
Gruppearbeid
Oppsummering
16:00 Pause
16:15 Rekruttering/Nytenking
Bergen Hundekjørerklubb
Sommerhundekjørerskole
Midtnorsk cup
Norwai Trail
DogRun?
17:45 Åpen dialog i forsamlingen
18:00 Avslutning
19:30 Middag

Tingpapirer oppdatert 12. juni 

Tingpapirer oppdatert 22. mai

Fullmaktsskjema

Påmelding senest 10. mai

Påmeldte per 29. mai 2019

FORBUNDSTINGET 2018

Dato: 02.-03. juni
Sted: Scandic Lillestrøm
Foreløpig program:

Lørdag 02. juni (Åpent for alle – påmelding kreves)
10.00 – 15.00 – Arrangørseminar

10.00 – 10.15 Innledning v/ Siri Barfod president NHF Velkommen
10.15 – 10.40 Begebyløpet v/Dag Broch Hvordan skape entusiasme og “drive” med få frivillige
10.40 – 11.15 Høgskolen i sørøst-Norge v/Elsa Kristiansen Presentasjon av forskning på frivillighet og arrangementer.
11.15 – 11.30 PAUSE
11.30 – 11.50 Mush Synnfjell v/Eli Vogt Godager Hvordan inkludere en hel bygd og et idrettslag i et hundekjørerarrangement?
11.50 – 12.10 Lysløyperenn og breddeløp v/ Bent Aaseby Hvordan fungerer differensieringsordningen for breddeløp i praksis?
12.10 – 12.30 Facebook livestream v/Nina Skramstad Erfaringer fra facebook live på Finnmarksløpet 2018.
12.30 – 13.30 LUNSJ
13.30 – 13.50 Femundløpet v/Jon Anders Kokkvoll Innovasjon, samarbeid med kultur-, nærings- og reiseliv
13.50 – 14.10 Gausdal Maraton v/Trond Ørslien Hvordan tenke nytt i et etablert løp?
14.10 – 14.30 Snørock v/Fredrik Skjøldt Hvordan arrangere løp med både langdistanse og snørekjøring på samme sted og hvordan skape en sosial ramme?
14.30 – 15.00 Paneldebatt/diskusjon

15.30 – 18.30 – Rekrutteringsseminar

15.30 – 15.45 Innledning v/ Siri Barfod president NHF Hvem har ansvaret? Forbund eller klubb? Er det viktigst å beholde eller rekruttere?
15.45 – 16.15 Ronny Sveberg Erfaringer på veien som nye hundekjørere i en åpen/lukket sport
16.15 – 16.30 Asker Trekkhundklubb v/ Martin Corell Hvordan jobber de med rekruttering? Hundekjørerskole og faste treningsdager
16.30 – 16.45 Sommerhundekjørerskolen v/Mikal Lillestu Hvordan SHKS’ program har endret seg de siste årene og hvordan ivareta ungdom i klubb
16.45 – 17.00 NHF #Allemed kampanjen
17.00 – 17.15 PAUSE
17.15 – 18.30 Work-shop/caser Grupper av 4-5 stk, minimum 2 klubber i en gruppe. De skal “drifte” en felles klubb og målet er å ivareta eksisterende medlemmer eller rekruttere nye. Hva gjør de?

19.30 – Middag

Søndag 03. juni (Klubbledere og tingdelegater med fullmakt)
09.00 – 10.00 – Klubbledersamling/klubbutvikling
10.00 – 13.00 – Tingforhandlinger
– Lovendringer
– Organisasjonsstruktur
– Regnskap 2017
– Revidert budsjett 2018
– Budsjett 2019
– Valg

Det nye styret, komiteer og utvalg tar et kort møte etter at tinget er avsluttet/etter lunsj.

DOKUMENTER TIL FORBUNDSTINGET 2018

Tingdokumenter 2018 (rettet opp noen feil fra opprinnelig utgave sendt til klubbene pr. 03.05.2018)
Kontrollkomiteens rapport
Årsmelding 2017-2018 fra Lovutvalget
Aktivitetstall og medlemstall 2005 – 2017

Nytt justert budsjett 2018

Innstilling fra valgkomiteen NHF

Innstilling TKS

Påmeldingsskjema FRIST for påmelding er 10. mai 2018
Fullmaktsskjema