Forbundstinget – Norges Hundekjørerforbund

Forbundstinget

Forbundstinget er Hundekjørerforbundets høyeste myndighet. Her kan alle klubber stille med 1-3 representanter (avhengig av klubbens medlemstall).

FORBUNDSTINGET 2018

Dato: 02.-03. juni
Sted: Scandic Lillestrøm
Foreløpig program:

Lørdag 02. juni (Åpent for alle – påmelding kreves)
10.00 – 15.00 – Arrangørseminar

10.00 – 10.15 Innledning v/ Siri Barfod president NHF Velkommen
10.15 – 10.40 Begebyløpet v/Dag Broch Hvordan skape entusiasme og “drive” med få frivillige
10.40 – 11.15 Høgskolen i sørøst-Norge v/Elsa Kristiansen Presentasjon av forskning på frivillighet og arrangementer.
11.15 – 11.30 PAUSE
11.30 – 11.50 Mush Synnfjell v/Eli Vogt Godager Hvordan inkludere en hel bygd og et idrettslag i et hundekjørerarrangement?
11.50 – 12.10 Lysløyperenn og breddeløp v/ Bent Aaseby Hvordan fungerer differensieringsordningen for breddeløp i praksis?
12.10 – 12.30 Facebook livestream v/Nina Skramstad Erfaringer fra facebook live på Finnmarksløpet 2018.
12.30 – 13.30 LUNSJ
13.30 – 13.50 Femundløpet v/Jon Anders Kokkvoll Innovasjon, samarbeid med kultur-, nærings- og reiseliv
13.50 – 14.10 Gausdal Maraton v/Trond Ørslien Hvordan tenke nytt i et etablert løp?
14.10 – 14.30 Snørock v/Fredrik Skjøldt Hvordan arrangere løp med både langdistanse og snørekjøring på samme sted og hvordan skape en sosial ramme?
14.30 – 15.00 Paneldebatt/diskusjon

15.30 – 18.30 – Rekrutteringsseminar

15.30 – 15.45 Innledning v/ Siri Barfod president NHF Hvem har ansvaret? Forbund eller klubb? Er det viktigst å beholde eller rekruttere?
15.45 – 16.15 Ronny Sveberg Erfaringer på veien som nye hundekjørere i en åpen/lukket sport
16.15 – 16.30 Asker Trekkhundklubb v/ Martin Corell Hvordan jobber de med rekruttering? Hundekjørerskole og faste treningsdager
16.30 – 16.45 Sommerhundekjørerskolen v/Mikal Lillestu Hvordan SHKS’ program har endret seg de siste årene og hvordan ivareta ungdom i klubb
16.45 – 17.00 NHF #Allemed kampanjen
17.00 – 17.15 PAUSE
17.15 – 18.30 Work-shop/caser Grupper av 4-5 stk, minimum 2 klubber i en gruppe. De skal “drifte” en felles klubb og målet er å ivareta eksisterende medlemmer eller rekruttere nye. Hva gjør de?

19.30 – Middag

Søndag 03. juni (Klubbledere og tingdelegater med fullmakt)
09.00 – 10.00 – Klubbledersamling/klubbutvikling
10.00 – 13.00 – Tingforhandlinger
– Lovendringer
– Organisasjonsstruktur
– Regnskap 2017
– Revidert budsjett 2018
– Budsjett 2019
– Valg

Det nye styret, komiteer og utvalg tar et kort møte etter at tinget er avsluttet/etter lunsj.

DOKUMENTER TIL FORBUNDSTINGET 2018

Tingdokumenter 2018 (rettet opp noen feil fra opprinnelig utgave sendt til klubbene pr. 03.05.2018)
Kontrollkomiteens rapport
Årsmelding 2017-2018 fra Lovutvalget
Aktivitetstall og medlemstall 2005 – 2017

Nytt justert budsjett 2018

Innstilling fra valgkomiteen NHF

Innstilling TKS

Påmeldingsskjema FRIST for påmelding er 10. mai 2018
Fullmaktsskjema

 

 

X