Ridderuka 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 30. Mar 2023


I år stilte Parakomiteen for første gang på Ridderuka med egne hunder og utstyr fra Beitostølen Helsesportsenter.Vi tilbød snørekjøring med hund og interessen var stor. 2 medlemmer fra komiteen (Werner Eilertsen og Robin Mikkelsen) var, sammen med prosjektleder for paraidrett med hund, Wiebke Höfers, ansvarlige for gjennomføringen av tilbudet hele uken. I tillegg hadde vi hjelp av to jenter som ble med deltakerne ut på ski. Vi hadde fullt opp med deltakere hele uken, med synshemninger og fysiske funksjonsnedsettelser som slag, cerebral parese, ryggmargsskade og annet. Vi fikk testet ut utstyr som piggkjelker og ombygde akebrett og fikk testet hvordan man best ledsager personer med forskjellige funksjonsnedsettelser.Deltakerne var veldig fornøyde med å få testet å kjøre med hund på ski eller i kjelke.

Vi fikk masse gode erfaringer med tilpasning av utstyr, hva vi trenger av utstyr og hvilket utstyr som kan passe ved de forskjellige funksjonsnedsettelser vi møtte denne uken.

Alt i alt har dette vært en lærerik og morsom uke, med nye bekjentskaper, nytt utstyr og flere som fikk opp øyne for at hundekjøring er en idrett for alle!
Til alle klubber som har arrangert terminfestede langdistanseløp vinteren 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 29. Mar 2023


Norges Hundekjørerforbund, ved TKS, har avsatt kr 200 000 i budsjettet for 2022-2023, til veterinærutgifter. Dette blir fordelt etter fordelingsnøkkel godkjent av NHF.

Klubber tilsluttet NHF og som har arrangert terminfestet langdistanseløp vinteren 2023 kan søke om noe refusjon. Send inn oversikt over reelle utgifter til veterinærtjenesten for løpet innen 15 april.

MVH Laila Leegaard, leder TKS
Webinarer vår/sommer 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 28. Mar 2023

WEBINARER VÅR/SOMMER 2023

I forbindelse med vårt trener 2 kurs, setter forbundet opp en rekke webinarer gjennom våren og sommeren. Webinarene er en viktig del av trenerutdanningen, men spiller også en rolle i arbeidet med å bedre kunnskaps – og erfaringsutvekslingen i idretten vår. På bakgrunn av dette velger vi å åpne for alle medlemmer av klubber tilknyttet Norges Hundekjørerforbund. Vi ser på dette som et ledd i arbeidet for bedre hundevelferd og større idrettsglede! Alle foredragene legger opp til kommunikasjon mellom foredragsholdere og tilhørere, spørsmål og innspill er velkomment

Temaene blir som følger:

 

11.05 kl. 19.00

Ernæring for hardt arbeidende hunder, med professor Øystein Ahlstrøm

Webinaret handler om hva slags ernæring hunder trenger for å yte optimalt, og hvordan man bør legge opp fôring og vanning i forbindelse med trening. Foredraget holdes av professor ved NMBU Ås Øystein Ahlstrøm. Øystein har blant annet vært involvert i en stor studie om hundefôr utført på NMBU og har inngående kunnskap om ernæring hos hund.

 

24.05 kl. 19.00

Fra valp til voksen trekkhund med veterinær Kitty Marie Jevne, Solveig Aaseby og Malin Strid

Vi inviterer veterinær Kitty Marie Jevne, nordiskkjører Solveig Aaseby og langdistansekjører Malin Strid til å dele sine tanker og erfaringer rundt oppfølging av unge hunder. Foredragsholderne vil ta for seg ulike faser av hundens oppvekst, og legge fram hva de har fokus på og hvorfor.

 

15.06 kl. 19.00

Mental trening for utøvere i hundesport med Eva Marie Wergård

Eva har vokst opp med hund og driver med flere ulike hundesporter, inkludert agility og canicross. Hun er utdannet etolog og har forsket på innlæringsmetoder hos hund. I tillegg til dette er hun utdannet idrettspsykolog, og jobber som idrettspsykologisk rådgiver. Eva vil veilede oss på betydningen av mentale faktorer hos oss, hvordan det påvirker våre prestasjoner sammen med hundene og hvordan vi kan trene opp vår egen mentale styrke.

 

Avventer dato kl. 19.00

Opptrening av konkurransehunden med Thomas Wærner

Thomas Wærner tar oss gjennom hvordan han bygger opp sine hunder til å bli topptrente konkurransehunder. Han vil komme inn på blant annet fysisk trening, oppfølging, mentale faktorer, stell og relasjon.

 

17.08 kl. 19.00

NHF’s regelverk med TD Bent Aaseby

Bent Aaseby tar oss gjennom NHF’s regelverk, og forteller om hva du må vite for å kunne stille i løp. Han vil forklare hva ulike begreper betyr, og hvordan man forholder seg til ulike deler av reglementet. Webinaret vil også ta for seg forskriften for bruk av hest og hund i konkurranse, og hva det innebærer å konkurrere med dyr.

 

23.08 kl. 19.00

Hunden og vi – historie, relasjoner og kommunikasjon med Per Jensen

Per Jensen er professor i etologi ved Linkøpings universitet i Sverige. Han er en hyppig brukt foredragsholder og har skrevet flere bøker om relasjon og kommunikasjon mellom menneske og hund. Foredraget handler om hvordan relasjonen mellom hund og menneske har utviklet seg gjennom historien, og hvordan det påvirker vårt liv med hundene i dag.

 

Påmelding med navn, klubb og adresse sendes til monika.hallan@sleddog.no

Webinarene er et tilbud til medlemmer av klubber tilknyttet Norges Hundekjørerforbund. Dersom du ikke enda er medlem av klubb, ta gjerne kontakt med oss på samme mailadresse for veiledning.

Møtelink sendes ut til påmeldte. Av hensyn til personvern, kan vi ikke garantere at det blir tatt opptak.

Vi håper webinarene faller i smak! God vår!
Kursplanen for trener 2 2023 er klar!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 27. Mar 2023

Vi jobber hele tiden med å forbedre og utvikle vår trenerutdanning. Nå er kursplanen for trener 2 kurset revidert, og innholdet og formen på kurset for 2023 er klart! Trener 2 kurset tar for seg trenerrollen for ungdom og voksne utøvere som ønsker å utvikle seg videre mot konkurranser. Kurset bygger videre på kompetansen fra trener 1, og gjennomført trener 1 kurs er derfor opptakskrav for trener 2.

Foredragsholderne består av erfarne trenere, spesialister på ulike felt, veterinær, TD og toppidrettsutøvere innen de ulike grenene. Teamet har totalt sett en svært inngående kompetanse om idretten.

Kurset består av

  • E-læring
  • Felles helgesamling for alle deltakere
  • Webinarer
  • Hjemmearbeid
  • Helgesamling spesifikt for gren
  • Egen praksis

Trener 2 kursplan 2023

I kursplanen finner du overordnet oversikt over innhold, form på kurset og arbeidsmetoder. Program og praktisk informasjon sendes ut til påmeldte. Påmelding sendes til Mariannebjornson.hofstad@sleddog.no

Pris: 1500 kr

Vedlegg:
Hundekjørertinget 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Mar 2023

Hundekjørertinget er Forbundets høyeste myndighet og avholdes hvert år i juni. Mange organisasjoner bruker landsmøte som begrep for det samme. På Hundekjørertinget samles valgte representanter for hundekjørerklubbene våre for å diskutere og, på demokratisk vis, vedta foreslåtte nye regler og endringer i NHFs Kjørereglement, NHFs lov, handlingsplaner, strategiplaner, budsjett og økonomi og andre innmeldte saker.

Nå nærmer det seg tiden for årets Hundekjørerting. Tinget vil i år avholdes på Thon Hotel Arena på Lillestrøm 10.-11. juni. Det er kun mulig å delta fysisk.

All informasjon rundt tinget vil bli lagt ut på NHFs hjemmeside https://www.sleddog.no/forbundstinget/

Vi håper så mange som mulig av våre klubber, som eier Hundekjørerforbundet, vil være representert. Så sett av datoen i kalenderen. Dette er deres arena, hvor dere legger premissene for hundekjøringens fremtid.

Det er viktig å huske at delegatene som skal representere klubben må være valgt på klubbens årsmøte.

Forslag til tinget skal sendes inn av klubbenes styre senest 4 uker før tinget til post@sleddog.no.

Forslagene skal leveres på eget skjema for tingsaker, som ligger på hjemmesiden.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest
2 uker før tinget på hjemmesiden www.sleddog.no.


Stemmerett på tinget:

a. Styret.
b. Representanter fra Hundekjørerkretser og/eller Hundekjørergrupper i idrettslag/hundekjørerklubber etter følgende skala:
• for medlemstall til og med 50: 1(en) representant
• for medlemstall fra og med 51 til og med 150:2(to) representanter
• for medlemstall over 150: 3(tre) representanter
• en utvalgt fra ungdomskomiteen
• en utvalgt fra kretsen

Vel møtt!
Oppsummering VM Åsarna fra Sportssjefen

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 16. Mar 2023

Etter at VM på kort varsel ble flyttet til Åsarna er jeg imponert over hva frivillige fra flere land hadde klart å få til på så kort tid. Det var gode løyper og det tekniske rundt arrangementet var godt ivaretatt. Imponert over staben av frivillige som sto på hele dagen hver dag i til dels sur vind.

Deltakelsen var nok dessverre ikke så stor som ventet på grunn av flyttingen fra Frankrike. Det spilte helt sikkert inn for mange lenger sør i Europa. Til gjengjeld var det større tropper fra Sverige og Norge og Finland.

Selv om deltakelsen var forholdsvis liten i enkelte klasser, var det ikke noe å si på nivået til de beste. Disse ville nok vært helt i toppen uansett. Så som sportssjef var det veldig fint å være vitne til mange sterke prestasjoner fra norsk side.

Været var nok en utfordring for flere av hundene, det var varmt i sola og tungt føre utover dagen, selv om det blåste en sterk vind hele tiden.

Selve lokasjonen gjorde det også vanskelig å få samlet troppene. Når folk er nødt til å bo så spredt, samtidig som det ikke finnes noen naturlige samlingspunkter innendørs skaper det utfordringer. Ved å ha et mer samlet botilbud ville vi kunne fått flere ut i løypa for å heie fram utøvere i de ulike klassene også. Slik det var nå var det nok mer naturlig for de som bodde langt unna å komme seg tilbake til bostedet etter endt konkurranse. Dette ser jeg som noe vi bør prioritere ved kommende mesterskap.

Ellers var det en del dramatikk da det ble brann i hotellet på Persåsen der en del av de norske bodde. Hadde det ikke vært for snarrådig innsats fra Petter Kristiansen i vår tropp, kunne det gått riktig ille. Han gjorde seg fortjent til litt ekstra honnør der.

Hvordan gikk det så med våre deltakere?

Vi fikk følgende 8 verdensmestere:

SM2 Trond Are Hoel

SW2 Solveig Aaseby

SP4J Tuva Buran Østgård

SP4 Erle Buran Østgård

SP8 Hege Ingebrigtsen

PW1 Marte Eirin Solhaug

PM1 Petter Kristiansen

Stafett: Lutnæs, Hillestad og Sinding Larsen

Fullstendig resultatliste finnes her: IFSS -Events (ifssevents.net)

Frode S Myrvang, Sportssjef