Ny tiltaksplan for Villrein på Hardangervidda kan påvirke Hundekjørernes tilgang til fjellet

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 17. Nov 2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken fikk i november i fjor i oppdrag fra Miljødirektoratet å lede arbeidet med å lage et utkast til tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde. Det er regjeringen som har bestemt at det skal lages tiltaksplaner for flere av villreinområdene våre, fordi villreinen i disse områdene lever under svært vanskelige forhold som påvirker deres mulighet til å leve og formere seg.

Norges Hundekjørerforbund (NHF) leverte den 16.juni 2023 et første høringsinnspill til Statsforvalteren i Oslo og Viken som kan leses her: innspill-til-tiltaksplan-for-villrein-pa-hardangervidda-2.pdf

Første utkast til tiltaksplan for å verne villreinen på Hardangervidda

Onsdag 8 november presenterte Statsforvalteren i Oslo og Viken første utkast til en omfattende tiltaksplan for å verne villreinen på et digitalt møte der NHF deltok. De presenterte da 5 tiltakspakker som skal bedre forholdene for villreinen. 

Utdrag fra presentasjonen til Statsforvalteren i Oslo og Viken 8.11.2023:

 Vi har et godt kunnskapsgrunnlag om villreinen på Hardangervidda og mange av påvirkningene den utsettes for. Denne kunnskapen og arbeidet med tiltaksplaner viser at det må gjøres kraftfulle tiltak på flere fronter for å bedre tilstanden for villreinen på Hardangervidda, sier Gunhild Dalaker Tuseth. Hun er avdelingsdirektør i klima- og miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Villreinen på Hardangervidda er spesielt påvirket av ulike former for ferdsel. Ferdselen gjør at villreinen unngår å bruke deler av Hardangervidda. Prosjektgruppa foreslår derfor tiltak som styrer ferdselen bort fra de områdene man ønsker at villreinen skal bruke. Prosjektgruppa foreslår blant annet å prøve ut tiltak som å:

  • styre motorferdselen bort fra viktige kalvings- og oppvekstområder og vinterbeiter deler av året
  • stenge fire selvbetjente turisthytter med tilhørende stisystem (Torehytta, Hadlaskard, Hellevassbu og Lågaros)
  • legge ned eller legge om enkelte stier
  • etablere en ny turisthytte og sti i et område som er mindre brukt av villrein vest på vidda
  • regulere adkomsten på enkelte veier som er åpne for allmenn ferdsel og som frakter mennesker langt inn i villreinområdene, f.eks. Tinnhølvegen
  • på sikt etablere lang tunnel på riksvei 7 for å sikre tilgang til leveområder nord for veien

Planen skal på høring

De neste ukene vil arbeidet sluttføres, og et ferdig utkast til tiltaksplan skal sendes til Miljødirektoratet innen 1. desember. Deretter vil Miljødirektoratet oversende planen til Klima- og miljødepartementet som skal sende den på en offentlig høring. Alle som ønsker det, kan dermed uttale seg til de foreslåtte tiltakene. Tiltaksplanen som utarbeides sees også i sammenheng med en stortingsmelding om villrein som Klima- og miljødepartementet arbeider med.

Opptak av møtet der tiltakene ble presentert finner du ved å trykke her.

NHF har valgt å komme med et nytt innspill der vi protesterer mot forslaget om at hundekjøring ansens å ha et "stort skadepotensiale" på villreinen og dermed skal begrenses strengere enn andre brukere av Hardangervidda, blant annet skiløpere, jegere og fotturister. Vårt andre innspillbrev kan du lese her: Innspill til forslag til verneplan for villrein presentert 8.11.2023 .pdf

NHF følger saken videre og er klar for ny runde med høring i 2024. 

Har du kommentarer til denne saken kan du kontakte oss på e-post: mariannebjornson.hofstad@sleddog.no
Programmet for Labbeaktiviteter er oppdatert!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Nov 2023

Foto: Ina Bolmstedt 

NHF ønsker med dette og gi all barneidrett et felles begrep og oppsett, for å gjøre det mer gjenkjennbart for aktuelle deltakere. Barna som deltar får gjennom dette et fellesskap på tvers av klubber, som øker deres tilknytning til egen idrett. Vi vil gjøre det enkelt å komme i gang, fordi vi vil gjøre informasjon, aktiviteter, oppsett og forslag til markedsføring tilgjengelig for alle. I tillegg vil klubber som blir med på å løfte fram barneidretten, få tilbud om tett oppfølging og veiledning. Denne måten å organisere barneidretten på, er lenge benyttet i andre idretter – med stor suksess. 

Formålet med Labbeaktivitetene, er å vise barn og familier at friluftsliv og trening blir enda morsommere med en hund eller fler på laget. Gleden med hund og hundetrening, er grunnsteinen i all hundekjøring, uavhengig av nivå. Derfor ønsker vi å starte rekrutteringsarbeidet med nettopp det å ha det gøy med hund. Labbeaktivitetene flytter fokuset vekk fra hunderase, utstyr og utgangspunkt, og presenterer en form for hundekjøring som er forenelig med barns interesser. Det er derfor gjennomførbart for alle klubber, uavhengig av gren. Rekruttering til hundekjøresporten som helhet er et felles mål. 

Det er en målsetning at barna skal oppleve samarbeid med egen hund. Det å kjenne på mestringen det er å jobbe sammen med hunden gjennom løypa, legger til rette for motivasjon til å fortsette med idretten. Labbeaktivitetene inneholder derfor varierte aktiviteter som fremmer grunnleggende dressur, kontakt med hunden og fysisk trening. All aktivitet skal avholdes i henhold til NIFs barneidrettsbestemmelser, og klubber som har aktiviteter for barn må ha en egen barneidrettsansvarlig.

Program og arrangørinformasjon for Labbeaktiviteter finner du her: https://www.sleddog.no/next/p/76830/labbeaktiviteter
Kongepokal for første gang i snøreløping

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 9. Nov 2023


Helga 14.-15.10.23 var det NM – barmark på Jømna, med Trysil Hundekjørerklubb som arrangør. Et på alle måter vellykket arrangement med svært stor deltagelse. NM barmark har konkurranser med sykkel, sparkesykkel, vogn og snøreløpig.

For første gang ble det delt ut kongepokal i grenen snøreløping. Dette er en raskt voksende disiplin både i Norge og internasjonalt. En «lett tilgjengelig» idrett da man kun trenger en hund. Det er det mange som har. Utdeling av kongepokal i denne klassen er med på å løfte fram snøreløpingen.

Vinner i herreklassen var den 23 år gamle Baste H. Olafsen fra Horten, med hunden Lykke. Baste løper for Jarlsberg Trekkhundklubb. Til daglig studerer han industriell økonomi og teknologiledelse i Trondheim. Han hadde deltagelse og en god plassering i NM som sitt mål for sesongen. Treningen har vært rettet mot dette målet hele året. Baste forteller om en litt trasig start på året med et lengre treningsavbrekk. Vår og sommer gikk med til oppbygging av egen for og motivasjon.

Selv om oppkjøringa til mesterskapet eller dagsformen løpsdagen ikke var optimal forteller Baste at han visste at han hadde lagt ned en god innsats over sommeren og at løpeformen generelt sett var god. Det skal legges til at det også var en viss porsjon løpsnerver.

Baste forteller: Vi åpnet hardt på søndag og løp det vi hadde fra start. Vi endte med å passere 4-5 løpere i løypen, noe som for oss var et uromoment da Lykke ofte blir litt for ivrig på å hilse på i forbipasseringene, derfor brukte vi en del energi på dette noe som forstyrret flyten vår i løpet. Vi kom oss heldigvis forbi uten noen uhell, og uten å tape for mye tid.

Selvsagt er vinneren svært glad og fornøyd med Norgesmester-tittel og kongepokal. Han sier det slik: Det var en utrolig følelse å kunne løfte troféet etter å ha hatt marginene på vår side når vi har lagt ned så mye innsats for å nå målet. Vi ga virkelig alt, og jeg har aldri vært så sliten etter målgang i noen konkurransesituasjon tidligere. Nervene var store da vi hørte over høyttalerne at vi hadde beste tid så langt i konkurransen og at det ville stå om små marginer mellom Mikal Lillestu og oss. Da han kom inn ble det annonsert at vi var vinnere av NM og dermed kongepokalen med knappe 1.7 sekunder.

Vi gratulerer!

I kvinneklassen var det Tessa Philippaerts (Trysil Hundekjørerklubb) som tok norgesmestertittelen og kunne hente hjem kongepokalen. Tessa er en erfaren snøreløper med bred internasjonal erfaring.

Til sammen 75 løpere, kvinner og menn, kom i mål i NM i snøreløping 2023.
Husk å delta på Åpen Time 16. November!

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 9. Nov 2023

Åpen time er et møtepunkt mellom styre/administrasjonen og klubbene! Her får miljøet et innblikk i hva forbundet jobber med, og har mulighet til å komme med innspill. Møtet er åpent for alle som ønsker. 

16. november er tema rekrutteringsarbeid. Vi vil ta for oss hvordan forbundet jobber med rekruttering, og hvilke tiltak klubbene kan benytte seg av. Det vil være åpent for spørsmål og deling av erfaringer på tvers av klubber. Økning av medlemsmassen gjør oss sterkere som organisasjon og idrett! Det er med på å øke nivået på toppidretten, sørger for flere ildsjeler som kan drive idretten framover og gir oss mer slagkraft som organisasjon. 

Vi har et ønske om at alle klubbene skal være representert, slik at vi sammen kan utvikle oss som idrett. 

PS: Åpen time, og andre kurs/møter, legges ut i aktivitetskalenderen. Se "kurs og aktiviteter". 

Vel møtt! 

Klikk her for å bli med i møtet