​Norges Hundekjørerforbund er blitt tildelt IFSS WCh On Snow 2025

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 15. Mar 2024

Arrangementet er lagt til Røros og er etter planen lagt til perioden 5. – 12. februar 2025.

 

Dette vil være første gang det arrangeres et Verdensmesterskap der samtlige grener er representert på samme sted samtidig, det vil si Langdistanse, Mellomdistanse, Sprint og Nordisk stil.   Det er også lagt opp til egne spannklasser for RNB – Registered Nordic breed.

 

De endelige klassene er foreløpig ikke avklart, men siden VM er et IFSS arrangement er det forutsatt at det er disse 19 klassene som omfattes av arrangementet:

Skidog: Alle klasser 3 dager

Klasse

Planlagt distanse

One Dog Class Pulka Men (PM1) and Women (PW1)

7,5 km x 2 runder

One Dog Class Skijoring Men (SM1) and Women (SW1)

7,5 km x 2 runder

Two Dog Class Skijoring Men (SM2) and Women (SW2)

10 km x 2 runder

One Dog Class Combined Men (CM) and Women (CW)

7,5 km x 2

One Dog Class Pulka Junior Men (PMJ) and Women (PWJ)

10 km 

One Dog Class Skijoring Junior Men (SMJ) and Women (SWJ)

10 km 

One Dog Class Combined Junior Men (CMJ) and Women (CWJ)

5 km x 2

 

Sleddog: Alle klasser 3 dager

Klasse

Planlagt distanse 

 

2-dog Class (Sp2)

5 km

 

4-dog Junior Class (Sp4J)

7,5 km

 

4-dog Class (Sp4)

7,5 km

2 dager + 1 felles start

4-dog + Skijoring

7,5 km x 2

Stafett

6-dog Class (Sp6)

12 km

 

8/10-dog Class (Sp8)

15 km

 

Unlimited Class (SpU) 

24 km

 

MD-distance alle

40 km 

 

 

Femundløpet:

 

 

LD 12-dog Class F650

650 km

 

LD 8-dog Class F450

450 km

 

LD 6-dog Class Junior F200

200 km

 

F200 (ikke VM klasse)

200 km

 

Reverse start, dag 2 og 3 i sprint, MD og Nordisk.


Det er lagt opp til at alle klasser i LD skal starte som vanlig og i regi av Femundløpet i Kirkegata i Røros, mens MD, Sprint og Nordisk også starter sentralt på Røros, men ikke ute på sjekkpunkter slik noen har trodd, og starten for disse klassene vil sannsynligvis heller ikke skje opp Kirkegata.

 

Forbundsstyret har søkt om midler fra Kirke og Undervisningsdepartementet (KUD) og det er blitt tildelt kr 2.400.000 for gjennomføring av dette arrangementet på Røros.  Det er forutsatt at en del av disse midlene skal benyttes til ansettelser av bla prosjektledere som skal ha det daglige ansvaret for tilretteleggelse for og gjennomføring av VM 2025.

 

Det er Norges Hundekjørerforbund som er tildelt arrangementet og det er Forbundsstyret i NHF som er ansvarlig for gjennomføring av VM 2025, Forbundsstyret og de enkelte tekniske komiteene har oppnevnt sine representanter til VM komiteen 2025 og Forbundsstyret har etablert en VM organisasjon for å sikre gjennomføringen slik det fremkommer av nedenstående organisasjon:

VM komiteen ble formelt konstituert av styret den 12.12.23 med slik sammensetning:

 Knut Arne Holthe, leder

 Steinar Johansen, nestleder

 Frode Flathagen, NHF president

Karin Bergbjørn

Ann Kristin Midtlien

Rune Hesthammer

NHF Generalsekretær 

Det var forutsatt at en prosjektleder skulle være på plass allerede fra 1. januar 2024, men av forskjellige grunner har den prosessen blitt noe forskjøvet.

 Første steget nå vil være å få på plass en dyktig prosjektleder som kan lede forberedelsene videre med å sikre en vellykket gjennomføring av VM 2025 på Røros. Det er avgjørende å samarbeide tett med de tekniske arrangørene og frivillige for å skape et suksessfullt arrangement for både deltakere og tilskuere. Første steget nå vil være å få på plass en dyktig prosjektleder som kan lede forberedelsene videre med å sikre en vellykket gjennomføring av VM 2025 på Røros. Det er avgjørende å samarbeide tett med de tekniske arrangørene og frivillige for å skape et suksessfullt arrangement for både deltakere og tilskuere. (Tab for å godta)

Likevel har arbeidet med forberedelsene til VM 2025 gått sin gang og foruten forberedende møter med IFSS og Femundløpet er det produsert to promo-filmer hvor den første vil bli presentert nokså snart, den andre vil bli presentert noe nærmere selve mesterskapet for å trekke mest mulig oppmerksomhet mot arrangementet.

 

 Det er utlyst en stillinge som prosjektleder og det vil innen relativt kort tid bli foretatt en ansettelse av prosjektleder.

 

VM komiteen hatt flere møter bla. på Røros og det er etablert gode relasjoner både til Røros kommune, Visit Østerdalen og ikke minst til Femundløpet.

 Deler av VM komiteen på befaring i RørosPlanleggingmøte med Femund Trekkhundklubb og femundløpet


Det er foreslått at følgende klubber skal bistå som tekniske arrangører:  Femund Trekkhundklubb, Trysil Trekkhundklubb, Jarlsberg Trekkhundklubb, Innhered Trekkhundklubb og Hamar Trekkhundklubb.

 

Gåsbu på Hamar er foreslått som reservearena for MD, Sprint og Nordisk.

Det er inngått avtale med IFSS og arbeidet med øvrige avtaler er i prosess.  

 

Det er særlig løypene for MD, Sprint og Nordisk som VM komiteen så langt har konsentrert seg om, men i tillegg er det etablert gode relasjoner til lokale krefter, det vil vi trenge.  Det er gjennomført flere befaringer av løypene, nye befaringer vil bli gjennomført rett over påske. 

 

Det jobbes med å få på plass en logo for VM 2025 og å få styrket VM organisasjonen.  Det vil bli gjennomført et møte med VM komiteen, prosjektlederne og de klubbene som har kapasitet til å bistå som tekniske arrangører så snart prosjektlederen er på plass.

 

Det vil bli behov for et stort antall frivillige og vi er takknemlige for å bli kontaktet av de som ønsker å delta som frivillige.  

 

Hamar, 14. mars 2024

 

Knut Arne Holthe, leder VM komiteen
 
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.