Regelverk tilknyttet kvalifisering til påfølgende heat i slede mellomdistanse

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Feb 2024


Vi har fått mange henvendelser de siste dagene om hvorvidt en arrangør har lov å kreve at spann må ha oppnådd en viss tid på løpets første heat, for å få fortsette til neste heat. Her kommer en oppklaring angående dette. 

Regel om tidsbegrensning finnes under paragraf 7.14.1. i NHF's regelverk som sier følgende: 

"Ved løp på mer enn ett heat, kan arrangøren bestemme at en utøver, for å kvalifisere seg til påfølgende heat, må ha oppnådd en tid som ikke er dårligere enn gjennomsnittstiden til de tre beste i sammendraget i angjeldende klasse, multiplisert med en faktor som ikke må være mindre enn 1,25. Det skal opplyses i løpsinnbydelsen hvorvidt og under hvilke betingelser en slik metode skal anvendes."

Arrangører av mellomdistanseløp er altså fri til å innføre en tidsbegrensning, så lenge den ikke er mindre enn 125%. Liknende regel er vanlig å benytte i andre idretter som går over lengre distanse, og som potensielt kan få lang konkurransetid - eks sykkelritt eller langløp på ski. 

Dette punktet i regelverket berører NM, siden NM i mellomdistanse må gå over minimum 2 heat for å ha status som NM. Dersom det skal gjøres en endring i regelverket, må dette legges inn som et tingforslag via en eller flere klubber og stemmes over på tinget. Første mulighet til dette er tinget 2025. 

Med ønske om en god sesong videre, Hilsen oss i Norges Hundekjørerforbund 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.